Διεξαγωγή Έρευνας για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην παρακολούθηση περιβαλλοντικών φαινομένων

Στόχος της έρευνας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Έργου SCENT είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η προτροπή τους για ενεργή συμμετοχή στην παρακολούθηση περιβαλλοντικών φαινομένων στην περιοχή τους και συγκεκριμένα στο φαινόμενο των πλημμύρων και τους τρόπους που θα μπορούσε να βελτιωθεί η διαχείριση και η πρόβλεψή τους.Το έργο SCENT ευελπιστεί να ευαισθητοποιήσει και τους αντίστοιχους φορείς τοπικής, περιφερειακής και εθνικής πολιτικής σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον,την προστασία του και την αναπτυξη εργαλείων για την πρόληψη των καταστροφικών αποτελεσματων που προκύπτουν απο φυσικές καταστροφές.

Παρακαλώ βρείτε την έρευνα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://survey.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6FQ8IWc5rQgGorH Η συμμετοχή σας θα βοηθήσει ιδιαίτερα την κοινοπραξία του έργου SCENT στην συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις αναγκες και τις απαιτήσεις των χρηστών.

Λίγα λόγια για το SCENT

Τεχνολογίες όπως ψηφιακά παιχνίδια, φορητοί αισθητήρες χαμηλού κόστους, συνδεδεμένοι με τα smartphone, ακόμα και η ίδια η κάμερα της συσκευής, θα βοηθήσουν στην λήψη φωτογραφίων και τη συλλογή πληροφορίων για περιβαλλοντικές παραμέτρους της περιοχής σας. Στη συνέχεια, αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν από τους αρμοδίους για τη βελτίωση των υφιστάμενων χαρτών και για την ενίσχυση της ακρίβειας των μοντέλων πρόβλεψης πλημμυρών. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ενεργός συμμετοχή των πολιτών θα βοηθήσει να μειωθούν οι σημαντικές ζημιές και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή σας και να επηρεάσει την πολιτική σε σχέση με το περιβάλλον εν γένει.

Για την ενδελεχή ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και προτροπή για ενεργή συμμετοχή τόσο των πολιτών όσο και των αντίστοιχων ενδιαφερομέρων μερών στην παρακολούθηση περιβαλλοντικών φαινομένων το έργο SCENT διοργανώνει Συνάντηση Εργασίας για την διεξαγωγή εστιασμένων ομάδων συζήτησης (focus groups), που θα πραγματοποιηθούν στον ΕΜΠ στις 1 και 2/12/2016.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά, παρατίθενται στο τέλος της έρευνας αλλα και στον ακόλουθο σύνδεσμο: Πρόσκληση & Πρόγραμμα

Please share this