• Ζητήματα κυβερνοασφάλειας στις έξυπνες πόλεις του αύριο θα αντιμετωπίσει το IRIS: 19 εταίροι ενώνουν την τεχνογνωσία τους στο Ευρωπαϊκό έργο IRIS
 • Ένα καινοτόμο σύστημα εργαλείων από το έργο DIONE υποστηρίζει την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (15.12.2021)
 • Οι Μεταφορές και η Εφοδιαστική στην Ελλάδα 4.0: Οικοδομώντας την καινοτομία μέσα από το 7ο επιτυχημένο συνέδριο της ITS Hellas (13.12.2021) 
 • O πρώτος Διεπιστημονικός Συνεργατικός Σχηματισμός στην Ελλάδα στο κρίσιμο πεδίο της προστασίας από τους περιβαλλοντικούς κινδύνους (3.11.2021) 
 • Το 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ITS Hellas για τις Μεταφορές 4.0 στην Αθήνα, τον Δεκέμβριο (15.11.2022)
 • Με δυναμική ελληνική συμμετοχή ξεκινά το έργο EIFFEL για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (07. 07.2021)
 • BOOSTLOG: Ενίσχυση του αντίκτυπου της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε (30.06.2021)
 • Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 8ο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για το Φυσικό Διαδίκτυο – IPIC2021 – Η επόμενη διοργάνωση έρχεται το 2022 στην Αθήνα (16.06.2021) 
 • Στην Προεδρία τoυ Ευρωπαϊκού Οργανισμού ERTICO- ΙΤS Europe
  για δεύτερη φορά ο Δρ Άγγελος Αμδίτης. Μια σημαντική ελληνική διάκριση για τον τομέα μεταφορών (20.06.2021) 
 • Ευφυή Συστήματα Μεταφορών στην υπηρεσία της οδικής ασφάλειας από το έργο TN-ITS GO: Στην Εγνατία Oδό τρέχει ο Ελληνικός Πιλότος (25.05.2021)
 • Aνοικτός Διαγωνισμός καινοτομίας 5G-LOGINNOV: Το 5G στην υπηρεσία της εφοδιαστικής αλυσίδας και των λιμένων (28.05.2021) 
 • Ένα βήμα πιο κοντά στo λιμάνι του μέλλοντος (24.05.2021).
 • Ιδρύεται το πρώτο Ελληνικό Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων  (28.05.2021)
 • Με επιτυχία παρουσιάστηκαν ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΠΙΣΕΥ και της ομάδας I-SENSE στο Διαδικτυακό Συνέδριο EUandU (19.01.2021) 
 • Με επίκεντρο την έρευνα και με τη συμμετοχή του Ι-Sense Group θα πραγματοποιηθεί και φέτος το Συνέδριο ‘EUandU’ από την αντιπροσωπεία της Ε.Ε (11.01.2021)