Διημερίδα με θέμα: “Οι πολίτες στο επίκεντρο: Τα παρατηρητήρια πολιτών και πώς μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη διαχείριση και πρόβλεψη των πλημμυρικών φαινομένων”

Η κοινοπραξία του έργου SCENT (πλήρης τίτλος έργου: Έξυπνη εργαλειοθήκη για τη συμμετοχή των πολιτών σε μία ανθρωποκεντρική πλατφόρμα παρακολούθησης του περιβάλλοντος) έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στις Εστιασμένες Ομάδες Συζήτησης μεταξύ ενεργών πολιτών και εθελοντών για τη στάση και τις απόψεις τους σχετικά με το ρόλο τους στην παρακολούθηση περιβαλλοντικών γεγονότων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια Διημερίδας με θέμα: “Οι πολίτες στο επίκεντρο: Τα παρατηρητήρια πολιτών και πώς μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη διαχείριση και πρόβλεψη των πλημμυρικών φαινομένων“, που διοργανώνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου SCENT στις 1 & 2 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Η πρόσκληση καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα των προαναφερθέντων ομάδων συζήτησης, είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους:

Το έργο SCENT είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα διάρκειας τριών ετών το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία. Στο έργο συμμετέχουν 10 εταίροι από 6 χώρες. Στο έργο, τεχνολογίες όπως ψηφιακά παιχνίδια, φορητοί αισθητήρες χαμηλού κόστους, συνδεδεμένοι με smartphone, ακόμα και η ίδια η κάμερα του τηλεφώνου, θα βοηθήσουν να ληφθούν φωτογραφίες και να συλλεγούν πληροφορίες για περιβαλλοντικές παραμέτρους στην περιοχή μας. Στη συνέχεια, αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν από τους αρμοδίους για τη βελτίωση των υφιστάμενων χαρτών και για την ενίσχυση της ακρίβειας των μοντέλων πρόβλεψης πλημμυρών.

Please share this