Αναζήτηση ατόμων για συμμετοχή σε πείραμα οδήγησης για μελέτη οδικής ασφάλειας

 

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου TELEFOT η ομάδα I-SENSE του ΕΠΙΣΕΥ πρόκειται να υλοποιήσει μεγάλης κλίμακας πείραμα στην Ελλάδα για τη διερεύνηση των επιπτώσεων στη συμπεριφορά οδήγησης από τη χρήση διαφόρων συστημάτων παροχής πληροφοριών στους οδηγούς.  Συγκεκριμένα θα αναλυθούν οι επιδράσεις από τη χρήση ενός συστήματος πλοήγησης, ενός συστήματος οπτικής πληροφόρησης του οδηγού για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενός συστήματος ακουστικής προειδοποίησης του οδηγού για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και ενός συστήματος παροχής πληροφοριών κυκλοφορίας.

Στο πείραμα αναμένεται να συμμετάσχουν 150 οδηγοί όλων των ηλικιών. Για τις μετρήσεις θα χρησιμοποιηθεί ένα ειδικό κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα παρέχει το ΕΠΙΣΕΥ και θα τοποθετηθεί με ειδική βάση σε κάθε όχημα. Ο οδηγός δε θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση και δε χρειάζεται καμία επέμβαση στο όχημα. Οι υποχρεώσεις του οδηγού είναι να έχει το τηλέφωνο πάντα ενεργοποιημένο ενώ οδηγεί και για ένα διάστημα του πειράματος να εισάγει πριν κάθε διαδρομή του τον προορισμό του.  Η συνολική διάρκεια του πειράματος θα είναι περίπου 14 μήνες ανά οδηγό. Μετά το τέλος του πειράματος, το κινητό τηλέφωνο θα παραμείνει στην κατοχή του οδηγού. Ανά τακτά διαστήματα θα πρέπει ο οδηγός να συμπληρώνει και κάποια ερωτηματολόγια σχετικά με τη γνώμη και τις απόψεις του για τα συστήματα αυτά.

Το ανωτέρω πείραμα αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια αλλά και τις υπηρεσίες πληροφόρησης των οδηγών και θα προωθήσει την επιστημονική έρευνα, βοηθώντας να καταλάβουμε τις επιδράσεις τέτοιων συστημάτων στη συμπεριφορά οδήγησης.

Αν θέλετε να συμμετάσχετε κι εσείς σε αυτό το πείραμα, αν είστε οδηγός με τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία και οδηγείτε τακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε και στείλτε μας το ερωτηματολόγιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο katia@iccs.gr.

Τονίζουμε ότι το πείραμα είναι επιστημονικό και δε θα αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  να επικοινωνήσετε με την κυρία Παγκλέ, στο τηλ. 210-7723865.

 

Please share this