Ευφυή Ολοκληρωμένα Συστήματα: Ερευνητικές προτεραιότητες και νέες προκλήσεις

Η ερευνητική ομάδα I-SENSE του ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την πρώτη συνάντηση εργασίας σχετικά με τις ερευνητικές προτεραιότητες και τις νέες προκλήσεις στον τομέα των Ευφυών Ολοκληρωμένων Συστημάτων. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο, στις 13-14 Σεπτεμβρίου 2014. Έμπειροι ερευνητές της ομάδας και εξωτερικοί συνεργάτες θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της έρευνας σχετικά με τα ευφυή συστήματα μεταφορών, τα συνεργατικά συστήματα και τα συστήματα αυτοματοποιημένης οδήγησης, την ηλεκτροκίνηση, τα έξυπνα ενσωματωμένα συστήματα και τα συστήματα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Οι παρουσιάσεις αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και ανοικτές συζητήσεις σχετικά με τις περαιτέρω ερευνητικές ανάγκες στις περιοχές αυτές καθώς και τη δημιουργία ερευνητικής χάρτας προς την κατεύθυνση αυτή.

Please share this