Υλοποίηση αλγορίθμου έξυπνης διαχείρισης και προσαρμογής των συστημάτων πληροφόρησης / προειδοποίησης του οχήματος σε επίπεδο αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής (Human Machine Interface-ΗΜΙ)

 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:       

Καθηγητής Νικόλαος Ουζούνογλου (210-772-3556, nuzu@cc.ece.ntua.gr)

Ερευνητής Α’ ΕΠΙΣΕΥ Δρ. Άγγελος Αμδίτης (210-772-2398, a.amditis@iccs.gr)

 

ΘΕΜΑ 4: Υλοποίηση αλγορίθμου έξυπνης διαχείρισης και προσαρμογής  των συστημάτων πληροφόρησης / προειδοποίησης του οχήματος σε επίπεδο αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής (Human Machine Interface-ΗΜΙ)

Ο σύγχρονος οδηγός έχει στη διάθεσή του ένα ολοένα και αυξανόμενο αριθμό συστημάτων προειδοποίησης και πληροφόρησης με αποτέλεσμα ορισμένες φορές να δυσκολεύεται να επιτελέσει ακόμα και το πρωτεύον οδηγικό καθήκον. Παράδειγματα τέτοιων συστημάτων που έχουν ήδη εισαχθεί ή αναμένεται να εισαχθούν στο εγγύς μέλλον στο αυτοκίνητο ακολουθούν:

  • Συνεργατικά συστήματα(συστήματα που επιτρέπουν την «συνεργασία» και την ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ οχημάτων ή μεταξύ οχημάτων και υποδομής, κλπ)
  • Υψηλά αυτοματοποιημένα οχήματα(οχήματα που διαθέτουν ένα εικονικό συν-οδηγό με στόχο την υποστήριξη του οδηγού σε πραγματικό χρόνο)
  • Καινοτόμα συστήματα ενεργήτικής ασφάλειας και πληροφόρησης του οδηγού (συστήματα προσωποποιημένα, συνεργατικά, που προσαρμόζουν τις πληροφορίες που δίνουν στον οδηγό, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του οδηγού, του περιβάλλοντος και του οχήματος)
  • Νομαδικές συσκευές (μη σταθερά εγκατεστημένες συσκευές που συνοδεύουν τους ανθρώπους ενώ ταξιδεύουν, όπως οι πλοηγοί, τα έξυπνα τηλέφωνα κλπ)

Το θέμα έχει στόχο αφενός την επισκόπηση και αξιολόγηση νέων καινοτόμων συστημάτων πληροφόρησης/προειδοποίησης του οδηγού, που αποβλέπουν στην μείωση του χρόνου απόκρισης του οδηγού. Αφετέρου, στα πλαίσια της εργασίας θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί αλγόριθμος έξυπνης διαχείρισης και προσαρμογής των προειδοποιήσεων / πληροφοριών που λαμβάνει ο οδηγός από τα διάφορα συστήματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής (HMI) που αναμένεται πως θα διατίθενται στο αυτοκίνητο του μέλλοντος.

Πρόσθετη μελέτη για την ανεύρεση καινοτόμων συσκευών εισόδου/εξόδου, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής στο όχημα, είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι ο αλγόριθμος που θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί θα λαμβάνει υπόψη τις νέες δυνατότητες που διατίθενται από τα συνεργατικά συστήματα, από τα υψηλά αυτοματοποιημένα οχήματα, αλλά και τις νέες υπηρεσίες που προσφέρουν καινοτόμα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας και πληροφόρησης στο όχημα του μέλλοντος.

Απαραίτητες τεχνικές γνώσεις: Matlab/Simulink (1 άτομο)

Για πληροφορίες:      

Α) Κάτια Παγκλέ, 210-772-2466, katia@iccs.gr

B) Δρ. Άγγελος Αμδίτης, 210-772-2398, a.amditis@iccs.gr