Συμμετέχοντας στο Ελληνικό Κέντρο Καινοτομία για τις Γυναίκες (#GIL4W)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνάντηση των εταίρων του έργου #GIL4W  (Greek Innovation Lab for Women – Ελληνικό Εργαστήριο Καινοτομίας για τις Γυναίκες)  στη Μονάδα Καινοτομίας για τις Γυναίκες που λειτουργεί στο Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”  την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023.

Το έργο έχει ως στόχο να δημιουργηθεί ο μηχανισμός βάσει του οποίου το #GIL4W θα γίνει ένα εμβληματικό έργο για την Ελλάδα και τη Νορβηγία, λειτουργώντας ως βασική δίοδος μεταφοράς γνώσης από τη Νορβηγία στην Ελλάδα, η οποία θα επιτρέψει στα  μέλη των δύο πλευρών να μοιραστούν εργαλεία, διδάγματα, επιχειρηματικές βάσεις και να προωθήσουν γρήγορα καινοτόμες πρακτικές ενθαρρύνοντας συγκεκριμένους στόχους. Η προώθηση μιας φυλλοκεντρικής προσέγγισης στην καινοτομία, η αξιολόγηση των επιπτώσεων στην απασχόληση που έχουν οι πολιτικές με βάση το φύλλο, η δημιουργία μιας ελληνικής κοινότητας Αριστείας για τη γυναικεία καινοτομία είναι μερικοί από τους πρωταρχικούς στόχους του έργου.

Η ομάδα μας εκπροσωπείται από την Δέσποινα Κανέτη και έχει αναλάβει το παραδοτέο που αφορά τη διασύνδεση με τους σχετικούς φορείς και ενδιαφερόμενους σε Νορβηγία και Ελλάδα για την οργάνωση των δράσεων του #GiL4W.

Στο έργο συμμετέχουν, εκτός από το ΕΠΙΣΕΥ (μέσω της ομάδας μας): το ΕΚ Αθηνά, το ΙΤΥΕ- Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων Διοφαντος, το ΕΚΕΦΕ- Δημόκριτος, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, το  ECWT- Ευρωπαϊκό Κέντρο Γυναικών και Τεχνολογίας.

 

Please share this