Υλοποίηση αλγορίθμου ταξινόμησης (classification) αντικειμένων οδικού περιβάλλοντος με χρήση σαρωτή λέιζερ

 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:       

Καθηγητής Νικόλαος Ουζούνογλου (210-772-3556, nuzu@cc.ece.ntua.gr)

Ερευνητής Α’ ΕΠΙΣΕΥ Δρ. Άγγελος Αμδίτης (210-772-2398, a.amditis@iccs.gr)

 

ΘΕΜΑ 3: Υλοποίηση αλγορίθμου ταξινόμησης (classification) αντικειμένων οδικού περιβάλλοντος με χρήση σαρωτή λέιζερ.

Η χρήση ειδικών σαρωτών λέιζερ (laserscanners) σε έξυπνα συστήματα αυτοκίνησης παρέχει υψηλού επιπέδου πληροφορία για την αναγνώριση του οδικού περιβάλλοντος, που αξιοποιείται καταλλήλα σε προχωρημένες εφαρμογές οδικής ασφάλειας. Ο φοιτητής στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής καλείται να μελετήσει το προβλήμα της ταξινόμησης των αντικειμένων που προκύπτουν από την ιχνηλασία των δεδομένων του σαρωτή στις ακόλουθες κλάσεις: πεζός, ποδηλάτης, μοτοσυκλέτα, αυτοκίνητο, φορτηγό. Η διπλωματική περιέχει τα στάδια: (α) της εκπαίδευσης των αλγορίθμων με εκ των προτέρων γνωστά δεδομένα για την εξαγωγή αξιόπιστων ταξινομητών, (β) της υλοποίησης της λογικής του αλγορίθμου με βάση τα ευρήματα της παραπάνω διαδικασίας. Προαιρετικά, υπάρχει η δυνατότητα της χρήσης του πειραματικού οχήματος του εργαστηρίου για την υλοποίηση σε πραγματικό σύστημα C++ του παραπάνω αλγορίθμου για την εφαρμογή αναγνώρισης ευάλωτων οδικών χρηστών (πεζών και ποδηλατών).   

Απαραίτητες τεχνικές γνώσεις: Matlabή C/C++ (1 άτομο)

alt

Για πληροφορίες:      

Α) Δρ. Νίκος Φλούδας, 210-772-1076, nikos.floudas@iccs.gr

B) Δρ. Άγγελος Αμδίτης, 210-772-2398, a.amditis@iccs.gr