ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΛΑΝΤΗ ΤΣΙΑΚΟ 

Το Blockchain έχει προσελκύσει πολλή προσοχή την τελευταία δεκαετία, κυρίως διότι η εν λόγω τεχνολογία έχει εμφανή αποτελέσματα στη μείωση του κινδύνου, στην εξάλειψη της απάτης και στη διασφάλιση διαφάνειας, ενώ παράλληλα έχει δυνατότητα επεκτασιμότητας σε μεγάλες κλίμακες. Αποτελεί ένα κρυπτογραφικά ασφαλές καθολικό (ledger), το οποίο διατηρεί ένα αξιόπιστο, με δυνατότητα διαμοιρασμού και χρονικά σφραγισμένο αρχείο συναλλαγών, ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων. Αναπτύχθηκε ειδικά για το Bitcoin το 2008, αλλά έκτοτε έχει αξιοποιηθεί για την προώθηση της καινοτομίας και την αύξηση της αποτελεσματικότητας σε νέους τομείς όπως η ακίνητη περιουσία, οι μεταφορές, η υγειονομική περίθαλψη και η πολιτική. Μερικοί θεωρούν ότι έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει και να αλλάξει δραστικά τα συστήματα μεταξύ των διάφορων βιομηχανιών, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι αποτελεί απλά ένα ‘hype’ που δεν πρόκειται να ενσωματωθεί ουσιαστικά στα διάφορα πεδία που διερευνάται.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά καθολικά που χρησιμοποιούνται από τράπεζες και κυβερνήσεις για αιώνες, τα οποία έχουν κεντρική δομή και είναι μη προσβάσιμα, τα καθολικά Blockchain είναι αποκεντρωμένα και διαφανή. Δεν υπάρχει κεντρική αρχή ως αποκλειστικός διαχειριστής του καθολικού, με αποκλειστική ευθύνη για την αποθήκευση, τις ενημερώσεις και την επαλήθευση των συναλλαγών. Αντιθέτως, όλοι οι συμμετέχοντες στο δίκτυο Blockchain κατέχουν ένα αντίγραφο του καθολικού και οι συναλλαγές – αν και κρυπτογραφημένες – είναι ορατές σε όλους.
Το Blockchain αποθηκεύει, μοιράζεται και συγχρονίζει δεδομένα ως «αλυσίδες μπλοκ» χρησιμοποιώντας κρυπτογραφικές τεχνικές. Τα μπλοκ αντιπροσωπεύουν καταγεγραμμένες συναλλαγές και κάθε νέο μπλοκ συναλλαγών συνδέεται με τις προηγούμενες, δημιουργώντας έτσι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη αλυσίδα. Η δημιουργία κάθε νέου μπλοκ πρέπει να εγκριθεί από όλους τους συμμετέχοντες στο δίκτυο. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη σε έναν προκαθορισμένο μηχανισμό συναίνεσης που θέτει τους κανόνες για την επαλήθευση, την επικύρωση και την προσθήκη συναλλαγών στο καθολικό.

Παράλληλα, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι όροι Blockchain και Distributed Ledger Technology αντικατοπτρίσουν και τη λειτουργία τους ως νέο τρόπο μετάδοσής των δεδομένων και όχι απλά διαχείρισης και αποθήκευσης αυτών. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας δεδομένων του Blockchain στηρίζεται στη μετάδοση (broadcasting) σε αντίθεση με τις γραμμικές μεταδόσεις που χρησιμοποιούνται συχνά από πληροφοριακά συστήματα. Η εταιρεία Red Date Tech, υπεύθυνη για το Blockchain Service Network της Κίνας, αναφέρει ότι η δυνατότητα μετάδοσης που φέρνει το Blockchain θα καταφέρει να μετασχηματίσει τον παγκόσμιο ιστό αφού αν εξετάσει κανείς όλα τα ζητήματα απορρήτου και ασφάλειας που έχει τώρα το διαδίκτυο στην τρέχουσα μορφή του, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα παλαιό σύστημα που χρειάζεται αναβάθμιση.

Η βάση του Blockchain επιτρέπει σε διαφορετικούς υπολογιστές να επικοινωνούν απρόσκοπτα με πολλαπλούς ομολόγους τους, και οποιεσδήποτε αλλαγές δεδομένων μπορούν να συγχρονιστούν με όλα τα συστήματα πληροφορικής σε πραγματικό χρόνο. Δεν έχει σημασία αν τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ένα μπλοκ, καθολικό ή ακόμα και σε μια παραδοσιακή βάση δεδομένων. Γιατί, για παράδειγμα, όταν στέλνουμε ένα email, να πρέπει να περάσει και να αποθηκευτεί σε τρίτους διακομιστές στο δρόμο προς τον προοριζόμενο παραλήπτη;

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι τεχνολογίες Blockchain έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των Ευρωπαϊκών δημόσιων οργανισμών. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το Blockchain πρόκειται να μετασχηματίσει το τεχνολογικό τοπίο τις επόμενες δεκαετίες και ως εκ τούτου στοχεύει στην τοποθέτηση της Ευρώπης στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και της υιοθέτησης Blockchain. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα έχει ξεκινήσει πολλές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της ανάπτυξης, παρακολούθησης και τυποποίησης σχετικών τεχνολογιών όπως η Ευρωπαϊκή Συνεργασία Blockchain (European Blockchain Partnership) και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο και Φόρουμ για Blockchain (European Blockchain Observatory and Forum).