Η ερευνητική ομάδα I-SENSE του ΕΠΙΣΕΥ ενδιαφέρεται να αγοράσει δύο RADAR ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΥ. Διαβάστε την πρόσκληση εδώ.