Πρόσκληση ενδιαφέροντος του τομέα Αισθητήρων και Ενσωματωμένων Συστημάτων της Ερευνητικής Ομάδας I-SENSE για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών με θέμα:

  1. Μελέτη, απεικόνιση και βελτιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας υποσυστήματος GSM/GPRS σε πλατφόρμα Embedded Linux(pdf)
  2. Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Δασικών Περιοχών(pdf)
  3. Σχεδιασμός Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων(pdf)