Η ερευνητική ομάδα I-SENSE του ΕΠΙΣΕΥ ενδιαφέρεται να αγοράσει τα εξαρτήματα για την κατασκευή του συστήματος επικοινωνίας και αισθητήριων βρόγχων στα πλαίσια του Ερευνητικού έργου SENSKIN.

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός περιλαμβάνεται στην επίσημη πρόσκληση υποβολής προσφορών διαθέσιμη εδώ ως αρχείο pdf

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους ηλεκτρονικά, υπόψη του κυρίου Κωνσταντίνου Λούπου (kloupos@iccs.gr) ή χειρόγραφα στο γραφείο 202,στο Κτίριο Υπολογιστή (στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) στον ίδιο, το αργότερο μέχρι τις 16/09/2016.