Η ομάδα του I-SENSE του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) ενδιαφέρεται για την αγορά rack mount server για την υλοποίηση πλατφόρμας επικοινωνίας «Uniform Communication Gateway»  στα πλαίσια των ερευνητικών του έργων. Κατεβάστε την πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ