Σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ETP-ALICE τo Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών έχει αναλάβει τη διοργάνωση του τριήμερου Συνεδρίου και της παράλληλης Έκθεσης IPIC 2021 σε κατάλληλα επιλεγμένο και διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα τον Ιούνιο 2021 καθώς και για την ψηφιακή αναμετάδοσή του και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για υπηρεσίες διοργάνωσης του επιστημονικού Συνεδρίου.Κατεβάσε την πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ