Το European Research Council (ERC) ενέκρινε τον Μάρτιο του 2013 τη χρηματοδότηση μέσω ενός ERC Advanced Grant της ερευνητικής πρότασης TRAMAN21 (Traffic Management for the 21st Century; www.traman21.tuc.gr) με κύριο ερευνητή τον Καθηγητή Μάρκο Παπαγεωργίου του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στα πλαίσια αυτού του έργου θα απασχοληθούν από τον Οκτώβριο του 2014 και για διάστημα έως και τρία χρόνια ένας/μία (1) υποψήφιος/α διδάκτορας και δύο (2) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σχετική αίτηση στο markos@dssl.tuc.gr.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.