Η ομάδα I-SENSE του ΕΠΙΣΕΥ αναζητά συνεργάτη ηλεκτρολόγο μηχανικό ΑΕΙ με εμπειρία σε συγγραφή προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων σε σειρά τεχνολογικών θεμάτων. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει πολύ καλή ικανότητα συντονισμού μεγάλων ομάδων εταίρων, ικανότητα επικοινωνίας, εμπειρία σε διαφορετικά προγράμματα χρηματοδότησης, υψηλό τεχνικό υπόβαθρο για την καθοδήγηση και παρακολούθηση των προτάσεων και άριστη γνώση αγγλικών. Απαιτείται άριστη γνώση εργαλείων όπως MS Office, project manager, VISIO. Αποστολή βιογραφικών: Despoina@iccs.gr