Η ομάδα I-SENSE του ΕΠΙΣΕΥ αναζητά συνεργάτη πτυχιούχο μηχανικό ή απόφοιτο θετικής σχολής (Πληροφορική ή συναφές τμήμα) για ανάπτυξη λογισμικού σε θέματα Έξυπνων Συστημάτων Μεταφορών (διαχείριση δεδομένων αισθητήρων, αυτοκινητιστικές πλατφόρμες εφαρμογής, κ.τ.λ.) στα πλαίσια ερευνητικών έργων. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση C/C++, χρήση Η/Υ και Αγγλικών.

Θα εκτιμηθούν θετικά η γνώση επιπλέον γλωσσών προγραμματισμού, η εμπειρία σε ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και συναφής εργασιακή εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών υπ’όψην κυρίας Κανέτη, despoina@iccs.gr.