Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση θέσεων έκτακτου προσωπικού για το έργο FENIX με αντικείμενο την υλοποίηση ασφαλούς συστήματος εισόδου στους χώρους αποθήκευσης φορτίων και την υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης φορτίων από την είσοδο έως και την έξοδο από την ελεύθερη ζώνη του λιμένα Πειραιά. Κατεβάστε την πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ