Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση θέσεων έκτακτου προσωπικού για το έργο C-ROADS Greece με αντικείμενο τη σχεδίαση, υλοποίηση και δοκιμή εφαρμογών Cooperative ITS σε ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους. Κατεβάστε την πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ