Η ομάδα I-SENSE του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών στα πλαίσια της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων από τη Δράση Εθνικής Εμβέλειας ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη ορισμένων θέσεων εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών. Διαβάστε την πρόσκληση εδώ.