Πρωτοπόρο σύστημα πλοήγησης εικονικής πραγματικότητας

  • Post author:
  • Post category:Press

 

Στο ΕΠΙΣΕΥ αναπτύχθηκε σύστημα πλοήγησης περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας με τις κινήσεις των οφθαλμών.
Δείτε το σχετικό βίντεο: