Δημοσίευση για το έργο euroFOT

 

Το ερευνητικό έργο euroFOT, στο οποίο συμμετέχει το ΕΠΙΣΕΥ, παρουσιάστηκε στο περιοδικό FUTURIS στο κανάλι EuroNews.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο στο κανάλι EuroNews :

http://www.euronews.net/2010/07/14/eu-project-looks-to-make-the-roads-safer/