Δημοσίευση στο PATHFINDER/TechnoΛογειν

 

Στο PATHFINDER / TechnoΛογειν δημοσιεύτηκε άρθρο σχετικά με τις ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας μας σε θέματα έξυπνης αυτοκίνησης.

Διαβάστε το σχετικό άρθρο (http://technologein.pathfinder.gr/smart-car).