Δελτίο τύπου για τη συνάντηση εθνικών οργανώσεων ITS

Διαβάστε το δελτίο τύπου για τη συνάντηση εθνικών οργανώσεων ITS που έλαβε χώρα στην Τιμισοάρα, στις 4-5 Οκτωβρίου 2010