Επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος “DigitalCities”

  • Post author:
  • Post category:Press

 

alt

Στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα τύπου INTERREGIVC “Ψηφιακές Πόλεις” (DigitalCities – DC), συμμετείχαν συνολικά εννέα ευρωπαίοι εταίροι, οι οποίοι συνεργάστηκαν άψογα για να το φέρουν εις πέρας. Βάσει της εργασίας των προηγούμενων ετών πάνω στο έργο, ζητήθηκε κι εγκρίθηκε η παράταση του έργου κατά τρεις μήνες, ούτως ώστε να παραχθούν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου του έργου, πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες συναντήσεις εργασίας καθώς και οι τελευταίες περιπτωσιολογικές μελέτες (casestudies). Οι ενέργειες προβολής του έργου διατήρησαν το ρυθμό με τον οποίο αυτό προβαλλόταν καθ’ όλη τη διάρκειά του, πριν ολοκληρωθούν στην τρέχουσα περίοδο. Δημιουργήθηκαν πολύτιμες οδηγίες σχετικά με την εξειδικευμένη εφαρμογή που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος (DCPlannerToolkit) διαμέσου του ‘portal’, αναπτύχθηκε λεπτομερές επιχειρηματικό μοντέλο (businessmodel) ενώ οι τελευταίες ‘casestudies’ ολοκληρώθηκαν με τη συγγραφή των αντίστοιχων συνοδευτικών μελετών σκοπιμότητας (feasibilitystudies). Επιπλέον, προτάθηκε η πολιτική αποτίμησης του έργου η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί δυνητικά από άλλες κοινότητες, σχετικά με τις έξι καλές πρακτικές (bestpractices) οι οποίες αναπτύχθηκαν κι εφαρμόστηκαν λεπτομερώς κατά τη διάρκεια του έργου.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες επισκέψεις περιπτωσιολογικής μελέτης κι εκπαιδευτικών συνεδριών αναμεταξύ των εταίρων. Το Μάιο του 2011, το Παραλίμνι διοργάνωσε την τελευταία εκπαιδευτική συνεδρία σχετικά με τις καλές πρακτικές από τη Μάλτα και το Μάντσεστερ. Έχουν αναφερθεί τα συνολικά αποτελέσματα όλων των επισκέψεων του έργου, ενώ έχει προταθεί πολιτική ‘μεταφοράς’ για τις έξι καλύτερες πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ των εταίρων. Και οι δύο προηγούμενες αναφορές δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως επικουρικές οδηγίες για παρόμοιες πρωτοβουλίες, ή ακόμη και για τη μεταφορά εν δυνάμει τεχνογνωσίας που να αφορούν στις ίδιες ή και σε νέες καλές πρακτικές.

Επιπλέον, αναπτύχθηκε αναλυτικό επιχειρηματικό μοντέλο που να αφορά το έργο στο σύνολό του. Αρχικά, ερευνήθηκε το τοπικό υπόβαθρο κάθε εταίρου. Εν συνεχεία, μελετήθηκαν τρόποι υιοθέτησης των δυνητικών καλών πρακτικών, παρέχοντας το ελάχιστο δυνατό κέρδος. Έτσι, το εξαγώμενο εξειδικευμένο λογισμικό του έργου “DCPlannerToolkit” κατακερματίζεται περαιτέρω με όρους συνδρομής ετήσιας διάρκειας.

Σε αυτήν την περίοδο πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες (φυσικές) συναντήσεις μεταξύ των εταίρων. Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου του 2011 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 4ο Θεματικό Workshop, με τίτλο “DCPlannerToolkit”. Συμμετείχε η κοινοπραξία στο σύνολό της και είχε ως κύριο θέμα να εξηγήσει διεξοδικά τη χρήση της προτεινόμενης εφαρμογής. Αναλύθηκαν οι υπάρχοντες δείκτες και μετρικές που χρησιμοποιεί η εφαρμογή καθώς και ο ενδεδειγμένος τρόπος για την ανάλυση των παραμέτρων για κάθε ένα από αυτά. Επίσης, παρουσιάστηκε ο τρόπος όπου ένας νέος εν δυνάμει εταίρος (ή μια νέα κοινότητα) θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κι εν γένει επωφεληθεί από τις προτεινόμενες ποσοτικοποιημένες μετρικές που χρησιμοποιεί η εφαρμογή.

Το τελευταίο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακών Πόλεων (DC) πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στο διάστημα 22 με 24 Σεπτεμβρίου 2011. Η συνάντηση παρείχε πολύτιμες πληροφορίες και καθοδήγηση για το επιτυχημένο πέρας του έργου, ενώ παρείχε και συμβουλές για μετά το πέρας του. Εκτός από το σύνολο της κοινοπραξίας (consortium), συμμετείχαν άτομα από το ευρύτερο φάσμα του διεθνούς πεδίου των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνιών – ICT). Η θεματολογία είχε ως κοινή αφετηρία το ΤΠΕ πεδίο και περιελάμβανε διάφορα θέματα, συγκεκριμένα από την προοπτική του “DC” ή γενικότερα για τις συνέπειες στην “ψηφιακή κοινωνία”.

Το Συνέδριο το ‘άνοιξε’ και προέδρευσε σε αυτό ο συντονιστής του έργου κύριος Οδυσσέας Ράπτης, με τη συμβουλή του Μαλτέζου εταίρου κυρίου DoruTalaba. Πραγματοποιήθηκαναρκετέςπαρουσιάσειςστοτριήμερο, μεμερικέςαπόαυτέςναπαραθέτονταιενδεικτικά: “Urban regeneration, digital development and the knowledge economy” (Dave Carter, ΗνωμένοΒασίλειο), “New means and technological advancements serving e-democracy” (Πάνος Γεωργολιός, Ελλάδα), “e-trikala – A best practice on ICT from a Municipal company”, (Οδυσσέας Ράπτης, Ελλάδα), “Open Active Democracy – Tried and proven democracy software”, (Robert Bjarnason, Ισλανδία), “ICT tool for Regional cooperation between Universities and enterprises for quality student placements” (Norbert Voith, Αυστρία), “Digital Cities and Mobile Development for Teaching and Engineering Applications” (Λουκάς Μιχάλης, Σπύρος Πανέτσος, Ελλάδα), “Technologies for modeling virtual cities” (Dorin-Mircea Popovici, Ρουμανία), “Fuzzy digital control for DC-DC converters used in digital cities” (Radu Etz, Ρουμανία), “The ICT Agency for Providing Green Mobility Services in Small and Medium Towns: the INTERREG IVC FLIPPER Project” (Giorgio Ambrosino, Dora Ramazzotti, Irene Pettinelli – Ιταλία, ΑριστοτέληςΝανιόπουλος- Ελλάδα), “District +” – An INTERREG project for transfer of best practices in Innovation and Technology transfer” (Nicoleta Stelea, Gabriela Marin, Ρουμανία), “Brasov Digital City – components and functions at present and future perspectives” (Gabriela Vlad, Daniela Moasa, Adiana Rebegea, Ρουμανία), “Digital city and Callicrates” (Ε. Καλτσά, Σ. Πανέτσος, Ελλάδα).

Το Συνέδριο αφού θεωρήθηκε από όλους επιτυχημένο άφησε υποσχέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη μετά το πέρας του. Εκτός από τις παρουσιάσεις, πραγματοποιήθηκε μια μικρή συνεδρία όπου συμμετείχαν ορισμένοι Δήμαρχοι των Ψηφιακών Πόλεων, αναλύοντας την πολιτική διάσταση του έργου.

Συνοψίζοντας, το έργο “DC” δείχνει να έχει φέρει εις πέρας σχεδόν το σύνολο των αρχικών στόχων του. Μόνο ορισμένα υποέργα μικρής σημασίας για την αξιοπιστία του έργου δεν έχουν πραγματοποιηθεί, είτε γιατί αντικαταστάθηκαν με άλλα μεγαλύτερης αξίας είτε γιατί δεν προβλέθηκαν ορθά κατά τον αρχικό σχεδιασμό. Η επιτυχία του έργου πηγάζει από την άψογη συνεργασία των εταίρων, ενώ μπορεί να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω ανάπτυξη σε παρόμοια έργα και/ή να πυροδοτήσει τη δημιουργία νέων κοινοπραξιών.

 
   

alt                               alt

 

Co –financed by European Regional Development Fund

Made possible by the INTERREG IVC Programme