ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΡ ΑΓΓΕΛΟ ΑΜΔΙΤΗ, ΠΡΟΕΔΡΟ ERTICO- ITS EUROPE

H πρόσφατη επανεκλογή του Δρ Άγγελου Αμδίτη στη θέση του Πρόεδρου της ERTICO- ITS Εurope, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορων (κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου 2021) είναι μια επιτυχία που επισφραγίζει ήδη τρία χρόνια αποτελεσματικής και επιτυχημένης προεδρίας στην κεφαλή της ERTICO, επιστεγάζει την μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ με τον Οργανισμό και αποτελεί σημαντική τιμητική διάκριση τόσο για το ΕΠΙΣΕΥ όσο και ευρύτερα για τη χώρα μας.

Τα Ευφυή Συστήματα και η ενσωμάτωση τους στον κόσμο των μεταφορών αποτελούν για την Ελλάδα ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο και φιλόδοξο πεδίο δράσης, ένα δυναμικό τομέα καινοτομίας με έντονες αναπτυξιακές διαστάσεις και σημαντικά οφέλη για την οικονομία, τους τελικούς χρήστες και το περιβάλλον. Η παρουσία του δρ Αγγελου Αμδίτη στην κεφαλή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ERTICO δημιουργεί για τη χώρα ευκαιρίες διασύνδεσης στο πανευρωπαϊκό γίγνεσθαι του τομέα, επεκτείνει διεθνείς γόνιμες συνεργασίες σε ένα οικοσύστημα που εξελίσεται δυναμικά και υπόσχεται να διασφαλίσει όλες τις ευνοϊκές εκείνες συνθήκες που θα επιτρέψουν στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία να αναδυθεί μέσα από τη συνεργατικότητα με τρόπο που θα οδηγεί στο μετασχηματισμό του κλάδου προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Στη συνέντευξη που ακολουθεί ο Άγγελος Αμδίτης μοιράστηκε μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς σχετικά με την ενσωμάτωση των ευφυών συστημάτων μεταφορών, ένα τομέα που θεωρείται ‘δύσκολος’ για τη δική μας ελληνική πραγματικότητα.

1.Ποιες αναμένεται να είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις στο έργο σας;

Βρίσκομαι στην προνομιακή συγκυρία να έχω επανεκλεγεί στην προεδρία του οργανισμού μια χρονική στιγμή στην οποία ο τομέας των μεταφορών και της εφοδιαστικής πλημμυρίζεται από τάσεις -πολιτικές και τεχνολογικές- που υπόσχονται ολοκληρωτική αναδιάρθρωση στο παγκόσμιο σύστημα μεταφορών προς μια πράσινη, έξυπνη, ασφαλής και διασυνδεδεμένη κινητικότητα, προς ένα βιώσιμο μέλλον. Σε αυτήν την πορεία, η ERTICO φέρνει στο ίδιο τραπέζι περισσότερα από περισσότερα από 120 μέλη από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ανά την Ευρώπη (παρόχους υπηρεσιών, προμηθευτές, μεγάλες βιομηχανίες, παρόχους τηλεπικοινωνιών, αυτοκινητοβιομηχανίες, δημόσιες αρχές, οργανισμούς χρηστών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικούς φορείς κ.α) με στόχο την ανοικοδόμηση ενός οικοσυστήματος στις μεταφορές που επιτρέπει να αναδυθεί η καινοτομία και τα οφέλη της. Και είναι ακριβώς αυτή η συνεργατική διάσταση, το βασικό συστατικό στην προσπάθεια για την ανασύνταξη του Ευρωπαϊκού τομέα των μεταφορών αλλά και μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στο έργο μας.

2.Ποιο είναι το κλειδί για τη βιωσιμότητα στις μεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα; Πώς οραματίζεται τη βιωσιμότητα η ERTICO?

Ειδικά την τελευταία περίοδο, ο όρος βιωσιμότητα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα από ποτέ. Ποτέ άλλοτε δεν ήταν πιο έντονη η ανάγκη να σχεδιάσουμε την αστική κινητικότητα με τρόπο που θα μπορεί όχι μόνο να σταθεί όρθια εν καιρό πανδημίας αλλά και να προσφέρει λύση στα αδιέξοδα της εποχής. Τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών είναι το κλειδί για ένα βιώσιμο μέλλον στις αστικές μετακινήσεις και η πανδημία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις στον τομέα. Σύμφωνα με το κοινό όραμα της Ευρώπης για τις μεταφορές, οι αστικές μετακινήσεις στο άμεσο μέλλον θα εντάσσονται ως αναπόσπαστο κομμάτι ενός πραγματικά πολυτροπικού συστήματος μεταφορών, με το οποίο όλοι οι τρόποι μεταφοράς θα ενοποιηθούν σε μία ενιαία υπηρεσία κινητικότητας (μέσω του Διαδικτύου Κινητικότητας) που θα χρησιμοποιεί πληροφορίες πραγματικού χρόνου, θα καλύπτει τις ενοποιημένες υπηρεσίες έκδοσης εισιτηρίων και διαμοιρασμένης μετακίνησης, δίνοντας τη δυνατότητα σε ανθρώπους και εμπορεύματα να μετακινούνται «από πόρτα σε πόρτα» και βελτιώνοντας τη συνολική αποτελεσματικότητα, βιωσιμότητα και ανθεκτικότητά των μεταφορών. Φυσικά η υλοποίηση του οράματος αυτού, απαιτεί εκτός από χρόνο και ωριμότητα ένα συνεχή παραγωγικό διάλογο και συνέργεια μεταξύ της έρευνας της τεχνολογίας και της πολιτικής με τρόπο που επιτρέπει να γεννηθεί η καινοτομία, να αναδυθούν και να διαδοθούν νέες υπηρεσίες στην κινητικότητα, και να εφαρμοστούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα (πχ η Κινητικότητα ως υπηρεσία). Οι προκλήσεις σε αυτή την πορεία είναι πολλές, αλλά και τα οφέλη είναι τεράστια.

Σε αρκετές χώρες οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες και έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν την καθημερινή ζωή και να μεταμορφώνουν το τοπίο των πόλεων, ωστόσο η ενιαία εφαρμογή τους είναι ακόμα μακριά μας.

3. Στην Ελλάδα, οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα φέρουν την «επανάσταση» στις μεταφορές ή θα επηρεαστούμε ελάχιστα;

Στην Ελλάδα, ο εκσυχρονισμός του συστήματος μεταφορών, η βελτίωση της ασφάλειας σε αυτές και η ανάπτυξη και η επέκταση των βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών είναι στρατηγικός στόχος σε ευθυγράμμιση με ευρωπαϊκές πολιτικές για τη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών και την προστασία του κλίματος. Ως ενεργό και ισότιμο μέλος της κοινότητας στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής, η χώρα μας πρέπει να εφαρμόσει ένα σχέδιο δράσης ώστε να μη μείνει παρατηρητής των εξελίξεων αυτών που θα αποφέρουν τεράστια οφέλη για τους πολίτες της Ευρώπης.

Η ομαλή ενσωμάτωση όλων αυτών των τεχνολογιών, σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας, στην κινητικότητα και στην μεταφορά ανθρώπων και αγαθών χρειάζεται να αποτελέσει προτεραιότητα και σε επίπεδο εθνικής πολιτικής ώστε να αρχίσουμε να βλέπουμε διαθρωτικές αλλαγές στον κλάδο των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Είναι μια διαδικασία που θα εξαρτηθεί πολύ απο το κατα πόσο ο δημόσιος τομέας των μεταφορών θα μπορέσει να συμπράξει με τον ιδιωτικό, μέσα από συνεργείες με στρατηγική διάσταση. Σε αυτή την πορεία, κρίσιμο ρόλο θα παίξει η καινοτομία όχι μόνο σε επίπεδο υπηρεσιών αλλά και σε επίπεδο επιχειρηματικού σχεδιασμού/μοντέλα και φυσικά η συμμετοχή των πολιτών.

Η πανδημία επιτάχυνε διαδικασίες προς την ψηφιοποίηση και σε αυτούς τους κλάδους, ειδικά τα τελευταία χρόνια, παρατηρούμε μια αυξητική τάση στις επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων μεταφοράς της χώρας. Τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε χρηματοδοτούμενα έργα και παράλληλα παρακολουθούμε τις ελληνικές εταιρείες να προσανατολίζονται όλο και περισσότερο σε στρατηγικές συνεργασίες με το χώρο της έρευνας.

Βέβαια, η Ελλάδα μόλις έχει αρχίσει να μπαίνει σε αυτή την τροχιά και ο δρόμος μπροστά μας πρέπει να πούμε ότι είναι γεμάτο προκλήσεις και εξελίξεις που επηρεάζονται από ευρύτερες πολιτικές, επιχειρηματικά μοντέλα, θεσμικά πλαίσια. Η αποτελεσματική και βιώσιμη ενσωμάτωση αυτών των αλματωδών τεχνολογικών εξελίξεων θα καθοριστεί από το αν θα μπορέσουν να προχωρήσουν χέρι χέρι πολλοί παράγοντες μαζί με κοινό όραμα πιο βιώσιμες έξυπνες πόλεις που βάζουν τον πολίτη και τα δεδομένα στο κέντρο τους.

Στη νέα πραγματικότητα που δημιουργείται στην μετα-covid εποχή, τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και η ψηφιοποίηση θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στον μετασχηματισμό του κλάδου των μεταφορών και η αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους αποτελεί όχι μόνο κλειδί για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, αλλά και βασικό πυλώνα ανάπτυξης για την Ελλάδα.