Εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου Sprinter

Στο Βερολίνο βρεθήκαμε στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου για την εναρκτήρια συνάντηση του νέου ευρωπαϊκού έργου SPRINTER το οποίο συντονίζει το Photonics Communications Research Laboratory (PCRL) του ΕΠΙΣΕΥ. 4Το έργο υπόσχεται καινοτόμες λύσεις στη χρήση δικτύων επικοινωνίας στη βιομηχανία καθώς θα παρέχει ένα σύνολο δυναμικών και ενεργειακά αποδοτικών οπτικών πομποδεκτών (και μεταγωγών) χαμηλού κόστους, με στόχο την αντιμετώπιση των ποικίλων αναγκών των βιομηχανικών δικτύων, καθώς και την επιτάχυνση του ψηφιακού τους  μετασχηματισμού.

Το ISENSEGroup του ΕΠΙΣΕΥ συμμετείχε στη συνάντηση παρουσία του ερευνητή Παύλου Μπασαρά. Η ομάδα μας θα συμμετέχει ενεργά σε διάφορες δραστηριότητες του έργου με ιδιαίτερη έμφαση στο πακέτο εργασίας που αφορά στην αξιολόγηση της απόδοσης των διαφορετικών τεχνολογιών του προγράμματος που θα πραγματοποιηθούν στο περιβάλλον εργαστηρίου ICCS 5G testbed.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ακολουθήσετε το έργο στο Facebook, Twitter και LinkedIn.

Please share this