Το νέο έργο RENEW ξεκινά!

Ένα νέο ευρωπαϊκό έργο ξεκίνησε την ερευνητική του δραστηριότητα το προηγούμενο διάστημα. Το RENEW που σημαίνει «Ανθεκτικές, Έξυπνες, Πράσινες, Διασυνδεδεμένες Μεταφορές μέσω της ναυσιπλοΐας σε εσωτερικές πλωτές οδούς» αποτελείται από μια διεπιστημονική ομάδα 24 εταίρων από 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κοινοπραξία έχει ως στόχο να μετατρέψει τον κλάδο των εσωτερικών πλωτών μεταφορών σε  έναν έξυπνο, πράσινο, βιώσιμο και ανθεκτικό ως προς το κλίμα, κλάδο. Για να το επιτύχει αυτό, θα βασιστεί σε αποτελέσματα προηγούμενων έργων και θα αξιοποιήσει ευκαιρίες συνεργασίας με συναφή ενεργά έργα και πρωτοβουλίες. Με αυτόν τον τρόπο, το RENEW θα προσφέρει:

α) Ένα διεπιστημονικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για πλωτές μεταφορές στην ενδοχώρα που θα έχει ως στόχο τον εντοπισμό βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων που ενισχύουν την ανθεκτικότητα στο τομέα, χρησιμοποιώντας Αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στις υπηρεσίες (SOA) από άλλα έργα που αποτελούν σημείο αναφοράς.

β) Στοχευμένες και καινοτόμες λύσεις που προωθούν την ανθεκτικότητα και την βιωσιμότητα των υποδομών, οι οποίες βασίζονται στις εξελίξεις τεχνολογιών αυτονομίας και  σε επιλογές πράσινης ενέργειας.

γ) Ένα πράσινο, ανθεκτικό χώρο δεδομένων που αφορά τις πλωτές μεταφορές στην ενδοχώρα και ένα ψηφιακό δίδυμο τα οποία θα επιτρέπουν την κοινή χρήση των δεδομένων από την παρακολούθηση των υποδομών, τις υπηρεσίες πληροφοριών ποταμού, την διαχείριση της κυκλοφορίας των πλοίων, τα συστήματα έκτακτης ανάγκης και τέλος των κλιματικών λύσεων.

δ) Τέσσερα Living Labs που θα αποτελούν ερευνητικά υποδείγματα και θα εστιάζουν σε ολοκληρωμένες υποδομές για πλωτές μεταφορές στην ενδοχώρα [πλωτές οδούς στη Γάνδη Βελγίου, στον Δούρο ποταμό της Πορτογαλίας και μελέτες στην Ολλανδία με προοπτικές ενός ολοκληρωμένου δικτύου εντός της ΕΕ] και ένα Living Lab που θα μελετά πιο εξειδικευμένα την ανθεκτικότητα των εσωτερικών πλωτών μεταφορών.

ε) Ανθεκτικές, Έξυπνες, Πράσινες, Διασυνδεδεμένες δραστηριότητες που αφορούν τις  μεταφορές στην ενδοχώρα και έχουν σχεδιαστεί για την βελτιστοποίηση τους.

Στο πλαισίου του έργου, η ερευνητική μας ομάδα θα συμμετάσχει ενεργά στην ανάπτυξη λύσεων για τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων και το ψηφιακό δίδυμο μέσω της εγκατάστασης αισθητήρων μελέτες της στάθμης ή/και ποιότητας νερού στα τέσσερα Living Labs του έργου, στοχεύοντας στην προώθηση της ανθεκτικότητας και της αειφορίας του κλάδου.

Το RENEW πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνάντησή του στις 26-27 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες με ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις των εταίρων αλλά και εργαστήρια για τα 4 living labs.

Please share this