Σε νέο έργο που αναπτύσσει περιβάλλοντα δόμησης με μηδενικές εκπομπές άνθρακα συμμετέχει το I-SΕNSE!

Η εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου RECONSTRUCT πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Ιουνίου 2023 στην Βαρκελώνη, όπου οι 16 εταίροι της κοινοπραξίας συναντήθηκαν για να γίνει η επίσημη έναρξη του έργου!

Το  RECONSTRUCT σκοπεύει (i) να αναπτύξει εναλλακτικές λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε σχέση με το συνηθισμένο τσιμέντο (OPC), που θα χρησιμοποιηθούν τόσο σε ανακαινίσεις όσο και σε νέα κτίρια και θα περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερο τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων (CDW), (ii) να κατασκευάσει δομικά στοιχεία τέτοια που να μπορούν είτε να επαναχρησιμοποιηθούν είτε να αποσυναρμολογηθούν εύκολα και να ανακυκλωθούν, (iii) να ενσωματώσει την αποδόμηση στο σχεδιασμό κτιρίων και να κατασκευάσει κτίρια χαμηλών εκπομπών άνθρακα που παράγουν σχεδόν μηδενικά απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων (CDW) σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Η ομάδα μας θα συνεισφέρει σεόλες τις δραστηριότητε ς του έργου αλλά κυριως σε αυτές που αφορουν το Blockchain track and tracing, το Symbiosis optimization algorithm και το Data Management Plan.

 

Please share this