Ανοιχτή η υποβολή ερευνητικών εργασιών σε θέμα για την αντιμετώπιση, διαχείριση και ασφάλεια από έκτακτες ανάγκες και καταστροφές με την υπογραφή ερευνητών της ομάδας μας CMSS

Ανοιχτή είναι η προθεσμία για υποβολή ερευνητικών εργασιών στο θέμα ”Recent Advances and Technologies in Emergency Response, Security and Disaster Management Applications” σε ένα από τα συμμετέχοντα περιοδικά Applied Sciences, Drones, Information, Remote Sensing and Sensors του MDPI. Το θέμα συνυπογράφουν οι ερευνητές της ομάδας μας Ευάγγελος Μαλτέζος, Ελευθέριος Ουζούνογλου, Παναγιώτης Μιχάλης και Άγγελος Αμδίτης και οι συνεργάτες Στέφανος Βροχίδης από το ΕΚΕΤΑ, Norman Kerle από την ITC και Χρήστος Ντάνος από το ΕΜΠ.

Το θέμα εστιάζει στην έρευνα και σε τεχνολογίες ικανές να ενισχύσουν τα επίπεδα άμβλυνσης, ετοιμότητας, απόκρισης και αποκατάστασης σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών και καταστροφών. Πιο συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στην ανάδειξη της έρευνας που επιτελείται στον τομέα του σχεδιασμού και της διαχείρισης κρίσεων και των τεχνολογικών εξελίξεων και εφαρμογών σχετικών με IoT, edge computing, digital twins, machine learning, computer vision, αλλά και ενσωματωμένων συστημάτων, συστημάτων επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης, ενσωματωμένων αισθητήρων και πλατφορμών, οι οποίες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση, την πρόβλεψη και την αξιολόγηση κινδύνου καταστροφών, καθώς και στις διαδικασίες και τα συστήματα επικοινωνιών και ετοιμότητας των άμεσα εμπλεκόμενων μερών (κέντρα διαχείρισης κρίσεων, προσωπικό αντιμετώπισης και διαχείρισης, κοινότητες, κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, πολίτες κλπ.) και να διευκολύνουν στην λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών πριν από επικίνδυνα συμβάντα.

Στο άκρως επίκαιρο αυτό θέμα οι ερευνητές μας προσκαλούν την υποβολή ερευνητικών εργασιών που εστιάζουν είτε στην έρευνα είτε σε εφαρμογές διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων. Η προθεσμία υποβολής των abstracts είναι έως τις 20 Μαρτίου 2024 και των manuscripts έως τις 20 Μαΐου 2024. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ: https://www.mdpi.com/topics/6BR5EU7HGW

Please share this