Το νέο έργο GUARDEN για την προστασία της βιοποικιλότητας ξεκίνησε!

Το νέο ευρωπαϊκό έργο GUARDEN, το οποίο περιλαμβάνει 15 εταίρους από 7 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, ξεκίνησε την ερευνητική του δράση διοργανώνοντας την εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων στον Μονπελιέ της Γαλλίας τον προηγούμενο μήνα.

Το έργο έχει ως στόχο να προστατέψει την βιοποικιλότητα, αναπτύσσοντας Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων για τις αλλαγές που την αφορούν, αξιοποιώντας  συνεργασίες πολλών διαφορετικών ενδιαφερομένων ομάδων. Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις προτεραιότητες της πολιτικής και τοπικής διαχείρισης σε όλους τους τομείς και κλίμακες, σκοπός του έργου είναι να δημιουργηθεί ένα κλίμα κατάλληλο για την αντιμετώπιση των κενών που υπάρχουν στα δεδομένα των αναλυτικών αβεβαιοτήτων ή των αντικρουόμενων στόχων, και να αξιολογηθούν οι επιλογές που υπάρχουν για την εφαρμογή ενός μετασχηματισμού με υψηλές δυνατότητες υλοποίησης και υιοθέτησης. Για να γίνει αυτό, στο έργο θα εφαρμοστούν μέθοδοι και εργαλεία που χρησιμοποιούν μηχανική εκμάθηση, δεδομένα γεωπαρατηρήσεων και υβριδική μοντελοποίηση για να ενισχύσουν τα υπάρχοντα δεδομένα βιοποικιλότητας, να δημιουργήσουν προγνωστικά μοντέλα και δείκτες κατάστασης οικοσυστήματος και τέλος, να προτείνουν ένα σύνολο συμπληρωματικών δεικτών οικοσυστήματος που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην τοπική διαχείριση και τις πολιτικές δράσεις.

Ως αποτέλεσμα των δράσεων του έργου GUARDEN, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κατανοούν καλύτερα όλες τις διεργασίες του οικοσυστήματος και των αλλαγών που αφορούν την βιοποικιλότητα, καθώς και να συντελούν στην αξιολόγηση των οικολογικών και κοινωνικών επιπτώσεων αλλά και των εναλλακτικών λύσεων. Τέλος, το έργο επιθυμεί να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων προτύπων και κανονισμών, δημιουργώντας μια κοινότητα που θα υποστηρίζεται ενεργά από εργαλεία αλλά και από την κοινοπραξία του έργου.

Η ερευνητική μας ομάδα συμμετέχει στο έργο μέσα από την δημιουργία ενός εργαλείου επαυξημένης πραγματικότητας θα αναδείξει μοντέλα, διαδικασίες και αποτελέσματα αναλύσεων που σχετίζονται με την βιοποικιλότητα και το οικοσύστημα. Παράλληλα, έχοντας ως στόχο την βελτίωση της κατανόησης των μοντέλων, των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων των αναλύσεων της βιοποικιλότητας και τους οικοσυστήματος θα συμμετέχει ενεργά στην αξιολόγηση τους ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο κατανόησης της σημασίας τους.

 

Please share this