Το Ευρωπαϊκό έργο SciLake πραγματοποίησε την εναρκτήρια εκδήλωση του στην Αθήνα!  

Το Ευρωπαϊκό έργο SciLake πραγματοποίησε την εναρκτήρια εκδήλωση του στην Αθήνα στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2023. Οι 13 εταίροι, ανάμεσα τους και η ομάδα μας, παρουσίασαν τα αρχικά τους σχέδια, σχετικά με το έργο!

Το SciLake θα αναπτύξει, θα υποστηρίξει και θα προσφέρει προσαρμοσμένες υπηρεσίες στην ερευνητική κοινότητα σε δύο επίπεδα:

  • Θα προσφέρει μία ολοκληρωμένη, ανοιχτή, επιστημονική data-lake-as-a-service πλατφόρμα ενδυναμώνοντας και διευκολύνοντας τη δημιουργία, τη διασύνδεση και τη συντήρηση των scientific/scholarly knowledge graphs (SKGs), διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και
  • Θα δημιουργήσει και θα προσφέρει μια σειρά ΑΙ υπηρεσιών που διευκολύνουν την πλοήγηση στο επιστημονικό περιεχόμενο.

Τέλος, έχουν επιλεγεί τέσσερεις επιστημονικοί τομείς (νευροεπιστήμη, έρευνα για τον καρκίνο, μεταφορές και ενέργεια) ώστε να χρησιμοποιηθούν ως πιλότοι και να αναδείχθεί η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών που θα προκύψουν απο το έργο και η ομάδα μας είναι υπεύθυνη για τον πιλότο που αφορά στις μεταφορές. Στην συνάντηση η ομάδα μας εκπροσωπήθηκε από την Αναστασία Μπολοβίνου.

Ακολουθήστε το έργο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις εξελίξεις που το αφορούν!

Twitter: @SciLake_project

LinkedIn: SciLake

Please share this