Η Ολιστική Πλατφόρμα Αξιολόγησης Ανθεκτικότητας του HYPERION σε ένα βίντεο! Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Το Ευρωπαϊκό έργο HYPERION ολοκλήρωσε πρόσφατα την ερευνητική του δράση, στο πλαίσιο της οποίας ανέπτυξε ένα σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων (μια πλατφόρμα αξιολόγησης την ανθεκτικότητας ιστορικών πόλεων) για την βιώσιμη αποκατάσταση ιστορικών περιοχών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών φαινομένων σε πολιτιστικά μνημεία.

Το έργο αξιοποίησε υφιστάμενα εργαλεία, καινοτόμες τεχνολογίες, κλιματολογικά μοντέλα, υπηρεσίες Copernicus και εικόνες από επίγειες και δορυφορικές πηγές. Με αυτό τον τρόπο, ανέπτυξε μαθηματικά μοντέλα για τη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας που συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα από τα μνημεία. Τα παραχθέντα στοιχεία επιτρέπουν στις αρμόδιες πολιτιστικές αρχές και τους δημόσιους φορείς να λαμβάνουν ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που απειλούν τα ιστορικά μνημεία, παρέχοντας παράλληλα μοντέλα πρόβλεψης για τις φθορές που προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Πριν λίγες μέρες δημοσίευσε ένα εκπαιδευτικό βίντεο για την Πλατφόρμα Αξιολόγησης της Ανθεκτικότητας Ιστορικών περιοχών, στο οποίο μπορεί κανείς να δει μερικές από τις σημαντικότερες λειτουργίες του!

Το βίντεο είναι διαθέσιμο στο YouTube στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=hKpjGiMr6AY&t=1s Παρακολουθήστε το και ανακαλύψτε πώς η τεχνολογία του σήμερα μπορεί να συμβάλλει στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης!

Please share this