Εναέρια ρομποτικά οχήματα και έξυπνα συστήματα για τη συντήρηση κρίσιμων οδικών υποδομών μέσα από το PILOTING

Το Ευρωπαΐκό έργο PILOTING αναπτύσσει ρομποτικές λύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση και στη συντήρηση κρίσιμων οδικών υποδομών όπως γέφυρες και σήραγγες αλλά και σημαντικών βιομηχανικών υποδομών, όπως αυτό ενός διυλιστηρίου. Στο πλαίσιο του έργου PILOTING αναπτύχθηκαν δέκα εναέρια και επίγεια ρομπότ, με το AEROCAM να αποτελεί ένα από τα εναέρια ρομποτικά οχήματα, το οποίο πραγματοποίησε τις πρώτες πιλοτικές δοκιμές στη σιδηροδρομική οδογέφυρα, στη Μάλαγα της Ισπανίας.

Το ρομποτικό σύστημα AEROCAM είναι εξοπλισμένο με κάμερα πολύ υψηλής ανάλυσης καθώς και το σύστημα σταθεροποίησης gimbal, το οποίο ενισχύει τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών υψηλής ευκρίνειας. Επιπροσθέτως, με την αξιοποίηση του αισθητήρα LiDAR, δημιουργείται ένα προηγμένο σύστημα γεωεντοπισμού ακόμη και σε συνθήκες που καθιστάται αδύνατη η λήψη της θέσης του οχήματος με τη χρήση GPS. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω τεχνολογικές λύσεις, το AEROCAM μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να εντοπίσει πολύ μικρής έκτασης παθογένειες σε πυλώνες γεφυρών.

Κατά την διάρκεια των πιλοτικών δοκιμών στη σιδηροδρομική οδογέφυρα, στη Μάλαγα της Ισπανίας, συλλέχθηκε ένας ικανοποιητικός αριθμός εικόνων, βάση των οποίων υλοποιήθηκε ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των αλγορίθμων αυτόματης ανίχνευσης ελαττωμάτων στη δομική κατασκευή της γέφυρας. Το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερη αξία για τους τελικούς χρήστες (εταιρείες)  που είναι υπεύθυνοι  για την επιθεώρηση και συντήρηση της υποδομής, καθιστώντας εφικτή τη διαχρονική τους παρακολούθηση.

Το PILOTING θα ενσωματώσει όλα τα ρομποτικά συστήματα που αναπτύσσονται στα πλαίσια του έργου στην ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και επιθεώρησης υποδομών. Η εν λόγω πλατφόρμα θα ελεγχθεί και θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών, έχοντας ως τελικό στόχο της παροχή μίας λύσης που θα ικανοποιήσει τις πραγματικές απαιτήσεις, αυξάνοντας την ασφάλεια των χειριστών και εξοικονομώντας κόστος και χρόνο στις εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης των υποδομών.

Στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν 13 οργανισμοί από 6 Ευρωπαϊκές χώρες ανάμεσα τους και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, η ερευνητική ομάδα I-SENSE με επικεφαλή τον Δρ. Άγγελο Αμδίτη, όντας σημαντικός τεχνικός εταίρος με μεγάλη εμπειρία στην υποστήριξη ρομποτικών εφαρμογών για εργασίες Επιθεώρησης και Συντήρησης, στη διαχείριση δεδομένων και στην εφαρμογή λύσεων επικοινωνιών και διαμοιρασμού δεδομένων, θα συμμετάσχει  στο έργο σε πακέτα εργασίας που αφορούν την «Ανάπτυξη ενός προγράμματος ενιαίας διαχείρισης και εξ’ αποστάσεως ελέγχου Ρομπότ και Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων». Οι εφαρμογές που αναπτύσσει η ομάδα,  αφορούν το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων και αξιοποιούν τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης για την αυτόματη ανίχνευση φθορών σε υποδομές. Επίσης θα συμμετάσχει στην Ενσωμάτωση του Συστήματος αλλά και στις πιλοτικές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας.

Please share this