Ζητήματα κυβερνοασφάλειας στις έξυπνες πόλεις του αύριο θα αντιμετωπίσει το IRIS

19 εταίροι ενώνουν την τεχνογνωσία τους στο Ευρωπαϊκό έργο IRIS

Οι έξυπνες πόλεις αξιοποιούν στο έπακρο τις ψηφιακές τεχνολογίες προς όφελος των πολιτών: εξυπνότερα δίκτυα αστικών μεταφορών, αναβαθμισμένες υπηρεσίες μετακίνησης, προηγμένες παροχές ύδρευσης και διάθεσης αποβλήτων, πιο αποτελεσματικοί τρόποι φωτισμού είναι κάποια από τα οφέλη που απολαμβάνουν οι κάτοικοι μιας έξυπνης πόλης. Τι συμβαίνει όμως όταν προκύπτουν θέματα κυβερνοασφάλειας των συστημάτων αυτών;

“Το μέλλον των έξυπνων πόλεων εξαρτάται κατά πολύ από την δυνατότητα που έχουμε να προστατεύσουμε τα συστήματα πληροφοριών τόσο από κυβερνοαπειλές αλλά και από επιθέσεις που σχετίζονται με ζητήματα ιδιωτικότητας, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργεία τους. Και αυτό είναι ένα έργο που απαιτεί διαδικασίες συντονισμού, εμπλοκής και συνεργασίας πολλών παραγόντων, μια κοινή στρατηγική’ εξηγεί ο Δρ Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

 Το νέο Ευρωπαϊκό έργο IRIS,  που ξεκίνησε επίσημα τις εργασίες του πριν λίγο καιρό,  φιλοδοξεί να αναπτύξει μια συνεργατική προσέγγιση ως απάντηση στις προκλήσεις που θέτει η ανάγκη για αυξημένη ασφάλεια στα συστήματα μιας έξυπνης πόλης. Στο έργο συμμετέχουν 19 εταίροι από την Ευρώπη και μάλιστα η ελληνική συμμετοχή είναι δυναμική καθώς το ΕΠΙΣΕΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και η ερευνητική του ομάδα I-SENSE research είναι τεχνικός εταίρος στο ΙRIS.

Με όραμα μια ενιαία πλατφόρμα που συστηματικά ανιχνεύει, εκτιμά και ανταποκρίνεται σε πληροφορίες για απειλές που δέχονται πληροφοριακά συστήματα και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και ΙοΤ, το IRIS  έρχεται να χτίσει επάνω στην Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αυτονομία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που έχει στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων και της συνεργασίας στον τομέα, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις των κυβερνοαπειλών. Η πλατφόρμα που αναπτύσεται στο πλαίσιο του IRIS θα  δώσει προτεραιότητα στην εμπλοκή των ομάδων CERT και CSIRT (οργανωμένες υπηρεσίες με την ευθύνη να συντονίσουν και να υποστηρίξουν την άμεση ανταπόκριση σε κυβερνοπεριστατικά).

Πρόκειται για μια πλατφόρμα που θα δοκιμαστεί σε  πραγματικά περιβάλλοντα έξυπνων πόλεων ανά την Ευρώπη. Aναπτύσσεται μέσα από 3 πιλότους σε Ελσίνκι, Ταλίν και Βαρκελώνη και σε κάθε πιλότο συμμετέχουν τόσο εθνικές αρχές και ομάδες CERTs/CSIRTs.

Επίσης, το έργο θα εισάγει την πρώτη πλατφόρμα αποκλειστικά για την διαδικτυακή εκπαίδευση των ομάδων CERT/CSIRT προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος τους και να εκπαιδευτούν κατάλληλα σε θέματα που αφορούν στην προστασία κρίσιμων υποδομών και διασυνοριακών συστημάτων. Μάλιστα η πλατφόρμα θα παραχωρηθεί δωρεάν σε  Ευρωπαϊκές CERT και CSIRT μετά το τέλος του έργου.

Το έργο θα διαρκέσει 4 χρόνια και ξεκίνησε επίσημα τις εργασίες τον Σεπτέμβριο. Η συνεργατική προσέγγιση που ακολουθεί σε θέματα κυβερνοασφάλειας επικεντρώνεται στις ομάδες CERTs/CSIRTs και αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην οικοδόμηση ενός ισχυρού οικοσυστήματος  που θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας με ανθρωποκεντρικά και προηγμένα τεχνολογικά στοιχεία.

 

Please share this