Το ταξίδι του ευρωπαϊκού έργου DigInTraCE, το οποίο συντονίζει η ομάδα μας, ξεκίνησε στην Αθήνα

Το έργο DigInTraCE, το οποίο συντονίζει η ομάδα μας, ξεκίνησε πρόσφατα με την εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων να πραγματοποιείται στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2023 στην Αθήνα.

Η διήμερη συνάντηση ξεκίνησε με χαιρετισμό από τον Δρ. Α. Αμδίτη, Διευθυντή Έρευνας & Ανάπτυξης του ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ  και συντονιστή του έργου, ενώ ακολούθησε παρουσίαση από την εκπρόσωπο του Εκτελεστικού Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (HaDEA) και Project Officer του έργου, Suzana Xara, και συνεχίστηκε με παρουσιάσεις και συζητήσεις σχετικά με τη συμμετοχή των εταίρων στις δραστηριότητες του έργου και τα μελλοντικά βήματα.

Το έργο συντονίζει η ομάδα μας ενώ η κοινοπραξία DigInTraCE περιλαμβάνει 22 οργανισμούς από 6 μέλη της ΕΕ και 1 συνδεδεμένη χώρα (8 Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς Τεχνολογικούς Οργανισμούς, 6 Βιομηχανικούς εταίρους, 3 παρόχους ψηφιακής τεχνολογίας, 1 Οργανισμό Τυποποίησης, 2 Οργανισμούς Πιστοποίησης και 2 πρωτοπόρες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις). Το έργο έχει διάρκεια 4 έτη και έχει προϋπολογισμό 7,6 εκατ. €.

Οι βιομηχανίες επεξεργασίας εργάζονται για να βρουν λύσεις για την επίτευξη χαμηλών εκπομπών και την προώθηση της κυκλικότητας μέσω της μείωσης των απορριμμάτων και της χρήσης δευτερογενών πρώτων υλών. Το DigInTraCE θα χρησιμοποιήσει καινοτόμες τεχνικές παρακολούθησης, ανίχνευσης και ταξινόμησης για την ανάπτυξη μιας κοινής πολυλειτουργικής και διαλειτουργικής πλατφόρμας αποκεντρωμένης Ιχνηλασιμότητας για την πλήρη παρακολούθηση υλικών και προϊόντων. Το έργο θα αναπτύξει επίσης δυναμικά ενημερωμένα ψηφιακά διαβατήρια προϊόντων (Digital Product Passports) που υποστηρίζουν πιστοποίηση, επικύρωση ποιότητας, μηχανισμούς λήψης αποφάσεων βάσει τεχνητής νοημοσύνης για βελτιστοποίηση της διαδικασίας και του κύκλου ζωής, επαναχρησιμοποίησης και αναβάθμισης για βελτιωμένη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών. Το DigInTraCE θα επικεντρωθεί σε σύνθετο ξύλο και έπιπλα, ξύλο και χαρτοπολτό και χαρτί, πλαστικά μέρη από εξοπλισμό ΤΠΕ και την αυτοκινητοβιομηχανία, πολυμερή και υφάσματα.

«Βασιζόμενοι σε ένα ολιστικό πλαίσιο για την ψηφιοποίηση των κυκλικών αλυσίδων αξίας, στο DiginTraCE, καινοτόμοι, και σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, μηχανισμοί ανίχνευσης και ταξινόμησης νέων τεχνολογιών θα επιτρέψουν την ανταλλαγή κρίσιμων δεδομένων για τα υλικά και θα οδηγήσουν σε βελτιστοποιημένες δευτερεύουσες χρήσεις. Ο στόχος μας είναι να προωθήσουμε την κυκλικότητα και τη μείωση των απορριμμάτων παρέχοντας μια κοινή πολυλειτουργική και διαλειτουργική πλατφόρμα που εντοπίζει, ταξινομεί και ενημερώνει δυναμικά τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές αλυσίδες αξίας, και είναι φανερό ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας!», αναφέρει ο Δρ. Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντή Έρευνας & Ανάπτυξης του ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ  και συντονιστή του έργου.

Η ομάδα μας θα ενεργήσει ως συντονιστής του έργου και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του έργου, τη διάδοση και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων, καθώς και για  την ανάπτυξη της κοινής πολυλειτουργικής και διαλειτουργικής πλατφόρμας αποκεντρωμένης ιχνηλασιμότητας για την πλήρη παρακολούθηση υλικών και προϊόντων και των ψηφιακών εργαλείων. Διαθέτει πρόσβαση σε υπερσύγχρονο εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών εντός των εγκαταστάσεών του και θα αξιοποιήσει την νέα πλατφόρμα για εφαρμογές στα πλαίσια της Βιομηχανίας 4.0 και την Κυκλικής Οικονομίας. Παράλληλα η ομάδα μας είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη όλων των μηχανισμών και τεχνολογιών διαλογής που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου.

Ας χαράξουμε το μονοπάτι προς τη βιωσιμότητα με το DigInTraCE!

Ακολουθήστε το DigInTraCE στο LinkedIn https://www.linkedin.com/company/digintrace/

και στο Twitter https://twitter.com/digintrace

Please share this