Το έργο REDOL EU έκανε την εναρκτήρια εκδήλωση στη Σαραγόσα

Στις 18-19 Ιανουαρίου 2023, η ομάδα μας βρέθηκε στη Σαραγόσα της Ισπανίας, με 35 εταίρους από το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Σουηδία, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Κύπρο και την Ουγγαρία, για την εναρκτήρια εκδήλωση του ευρωπαϊκού έργου REDOL, το οποίο χρηματοδοτείται από το Horizon Europe.

Τα στερεά αστικά απόβλητα (SUW) είναι μια άφθονη πηγή για την παραγωγή προϊόντων που προέρχονται από την κυκλική οικονομία, αλλά γενικά δεν αξιοποιούνται. Πάνω από 500 κιλά αστικών απορριμμάτων κατά κεφαλήν παρήχθησαν στην ΕΕ το 2020, ενώ μόνο το 45% ανακυκλώθηκε. Το REDOL στοχεύει να μετατρέψει τη Σαραγόσα, την πρωτεύουσα της Αραγονίας, σε πόλη μηδενικών απορριμμάτων έως το 2040.

Η ερευνητική μας ομάδα είναι περήφανη που είναι μεταξύ των εταίρων του έργου και κατά τη διάρκεια της πορείας του REDOL, στοχεύει να σχεδιάσει και να επικυρώσει ένα σύνολο τεχνικών και ψηφιακών λύσεων για τη βελτίωση της διαλογής και της ταξινόμησης των ροών αποβλήτων στις αλυσίδες αξίας του REDOL. Στο πλαίσιο της εναρκτήριας εκδήλωσης ο Γεώργιος Τσιμικλής και ο Φώτιος Κωνσταντινίδης παρουσίασαν την ομάδα μας και το πακέτο εργασίας το οποίο θα υλοποιήσουμε.

Ακολουθήστε το έργο REDOL στο LinkedIn https://www.linkedin.com/company/redol/

Και στο Twitter https://twitter.com/REDOL_EU

Please share this