Στην Αθήνα και το ΕΜΠ η διεθνής συνάντηση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του έργου 5G-IAN

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διεθνής συνάντηση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του έργου 5G-IANA που συντονίζει η ομάδα μας. Η συνάντηση για την αξιολόγηση του προγράμματος έλαβε χώρα στις 15 και 16 Ιουνίου 2023 στη Βιβλιοθήκη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, παρουσία των μελών της ομάδας αξιολόγησης του έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η πρόοδος όλων των εργασιών, τα τελευταία επιτεύγματα των εταίρων και συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα για το δεύτερο, σημαντικό μέρος του έργου.

 

Please share this