Η 2η Πιλοτική Δοκιμή του έργου CitySCAPE ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην Γένοβα της Ιταλίας!

Μετά από τέσσερις μήνες πιλοτικών δοκιμών στο δημόσιο σύστημα μεταφορών της Γένοβα στην Ιταλία διοργανώθηκε μια τελική πιλοτική εκδήλωση στις 9 Φεβρουαρίου 2023. Ειδικοί του χώρου παρακολούθησαν την εκδήλωση στην οποία οι τεχνικοί εταίροι του CitySCAPE παρουσίασαν τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους 4 μήνες και είχαν εποικοδομητικές συζητήσεις σχετικά με την εμπειρία που αποκτήθηκε αλλά και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από αυτές.

Ο κύριος στόχος του πιλότου ήταν να δοκιμαστούν όλα τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου σε ένα σύνολο σεναρίων που συμπεριελάμβαναν τα δύο κύρια θέματα του πιλότου της Γένοβας: την ενημέρωση των επιβατών και την ψηφιακή έκδοση εισιτηρίων. Αυτά τα σενάρια ορίστηκαν για: α) να περιγράψουν πραγματικές καταστάσεις που θα μπορούσαν να αναπαραχθούν και β) να καθορίσουν ορισμένες καταστάσεις που φέρουν τρωτά σημεία που δεν λαμβάνονται υπόψη ή εξετάζονται εν μέρει από την εταιρεία μεταφορών.

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των τεσσάρων μηνών της 2ης πιλοτικής επίδειξης ήταν ποικίλες, συμπεριλαμβανομένων της συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τη ρύθμιση των εργαλείων CitySCAPE, την εκτέλεση των πέντε διαφορετικών πιλοτικών σεναρίων, εκπαιδευτικές συνεδρίες για ομάδες CERT και CSIRT, διάφορες δημόσιες συνεδρίες με φοιτητές, επιβάτες και τελικούς χρήστες.

Please share this