Τεχνολογίες για την επεξεργασία νερού από το AccelWater | Εκδήλωση στην Πάτρα (2.06.2022)

To ΕΠΙΣΕΥ και η ομάδα μας I-SENSE Group έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στην εκδήλωση με τίτλο «Ευκαιρίες Κυκλικής Οικονομίας για τις Ελληνικές Βιομηχανίες, τους Δήμους και τις Περιφέρειες: Οι λύσεις του AccelWater», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας από το ευρωπαϊκό έργο AccelWater (Accelerating Water Circularity in Food and Beverage Industrial Areas around Europe), την Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2022 στο ξενοδοχείο MYWAY Boutique Hotel στην Πάτρα, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.

Στην εκδήλωση θα ενημερωθούμε για τις καινοτόμες τεχνολογίες επεξεργασίας νερού που έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τα υγρά απόβλητα σε εντελώς καθαρό και ασφαλές  νερό, το οποίο μπορεί να επαχρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί. Οι τεχνολογίες αυτές αναπτύσσονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου AccelWater και έχουν στόχο να επιταχύνουν την κυκλικότητα του νερού στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα χρήσης νερού. Βασισμένη στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της βιομηχανίας, την καλύτερη χρήση των πόρων, την επέκταση του κύκλου ζωής των προϊόντων, την αύξηση της ανακύκλωσης και τη χρήση των αποβλήτων ως παραγωγικών πόρων, προσφέροντας στις βιομηχανίες οικονομική ανάπτυξη, αύξηση της ανταγωνιστικότητας, νέες θέσεις εργασίας και μείωση του οικολογικού αποτυπώματος.

Στο πλαίσιο του Accelwater πραγματοποιούνται τέσσερις επιδείξεις μεγάλης κλίμακας που αφορούν σε πέντε διαφορετικές βιομηχανίες. Συγκεκριμένα στην πόλη της Πάτρας, πραγματοποιείται δοκιμή στη βιομηχανική ζώνη, με στόχο την αξιοποίηση λυμάτων, όξινου ορού γάλακτος από γαλακτοβιομηχανία και ξηρών δημητριακών από ζυθοποιείο, ώστε να εξοικονομηθεί νερό και ενέργεια, να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, να γίνεται χρήση της παραγόμενης εντός της μονάδας θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας μειώνοντας το κόστος αγοράς και των απορριμμάτων επεξεργασίας και παράγοντας ένα νέο συστατικό τροφίμων (πρωτεΐνες) με υψηλή καθαρότητα, που θα μπορούσε να αποφέρει πρόσθετα οικονομικά οφέλη στις εταιρείες.

Η εκδήλωση αποτελεί συνδιοργάνωση των Ελλήνων εταίρων του έργου και συγκεκριμένα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) και των εταιρειών AGENSO, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, FrieslandCampina Hellas SA, Rezos Brands και Dignity. Πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας και κατά τη διάρκεια της, θα παρουσιαστούν οι στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετάβαση σε ένα περισσότερο βιώσιμο πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης, που αποσκοπεί στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, αλλά και οι ευκαιρίες που παρέχει τόσο για τις ελληνικές βιομηχανίες όσο και για τις περιφέρειες και τις πόλεις. Επίσης, θα αναδειχθούν σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα και καινοτομίες του έργου. Για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση ηλεκτρονικής εγγραφής εδώ.

Η κλιματική αλλαγή, καθώς και τα φαινόμενα λειψυδρίας και ξηρασίας είναι πλέον αισθητά σε ολόκληρη την επιφάνεια της Γης. Η συζήτηση για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων μας πόρων είναι πλέον αναγκαία τόσο για τους δημόσιους φορείς όσο και τη βιομηχανία. Η παρουσία σας θα αποτελέσει τιμή για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας.

Please share this