Εξαιρετικά αποτελέσματα στην τελική έκθεση αξιολόγησης της ΕΕ για το έργο CURSOR

Εξαιρετικά αποτελέσματα και υψηλό αντίκτυπο στον τομέα Έρευνας και Διάσωσης έφερε το Ευρωπαϊκό έργο CURSOR, σύμφωνα με την τελική έκθεση αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιο συγκεκριμένα, τα περισσότερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα και στόχοι που είχαν τεθεί επιτεύχθηκαν με εξαιρετικά αποτελέσματα, ενώ σημειώθηκε σημαντικός αντίκτυπος στον τομέα της Έρευνας και Διάσωσης!

Η σύνδεση των SaR First Responders με τις τεχνολίες που αναπτύχθηκαν και με τις δοκιμές πεδίου που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου είναι μια ισχυρό του CURSOR και της Κοινοπραξίας του. Εξαιρετικά αποτελέσματα επετεύχθησαν και σε ό,τι έχει να κάνει με τη διάδοση και επικοινωνία του έργου, όπου τα KPIs καλύφθηκαν πάνω από τους αναμενόμενους αριθμούς. Μάλιστα μέχρι το τέλος του έργου, 67 ενδιαφερόμενοι φορείς, 4 βασικές ομάδες εκμετάλλευσης αποτελεσμάτων με βάση τα τεχνολογικά clusters, 5 πιθανές αγορές για επενδύσεις και εμπορική είσοδο και 22 παρόμοια έργα που επικεντρώνονται στο USAR για πιθανές συνεργασίες, έχουν εντοπιστεί. Ως προς τις τεχνολογικές καινοτομίες που προτείνονται από το CURSOR, τα συστήματα, οι αισθητήρες που σχετίζονται με λογισμικό (SNIFFER, σύστημα Geophone, κ.λπ.), τα βασικά εργαλεία επικοινωνίας και εντοπισμού, οι τεχνολογίες μη επανδρωμένων οχημάτων (drones και SMURF) αποτελούν σημαντικές καινοτομίες και είναι πολλά υποσχόμενα για τον χώρο της Έρευνας και Διάσωσης.

Η ομάδα μας ISenseGroup αποτέλεσε τον τεχνικό συντονιστή του έργου και συνέβαλε καθοριστικά καθ’ όλη τη διάρκεια στην ανάπτυξη των τεχνολογιών και τη διεξαγωγή των τεχνικών δοκιμών πεδίου. Το CURSOR παρέδωσε ένα ολοκληρωμένο πακέτο τεχνολογιών που επιτρέπουν την απομακρυσμένη πρόσβαση στον τόπο καταστροφής με αυτοματοποιημένες διαδικασίες που βασίζονται σε μια αρχιτεκτονική ανοιχτού συστήματος. Οι τεχνολογίες επιτρέπουν την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανίχνευση και διάσωση θυμάτων παγιδευμένων κάτω από συντρίμμια και συνάμα την ενίσχυση της προσωπικής ασφάλειας των ομάδων Έρευνας και Διάσωσης. Τέλος, ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος είναι εξίσου σημαντικός, αφού οι λύσεις του CURSOR μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε πολλές άλλες εφαρμογές, ενώ επιφέρουν μείωση κόστους και διάσωση περισσότερων ζωών μέσω της αποτελεσματικής αντιμετώπισης κρίσεων που προτείνεται. Στην επιτυχία του έργου συνέβαλλαν η Δήμητρα Διονυσίου, Project Technical Manager, οι Γιώργος Χατζηπαυλής, Αθανάσιος Δουκλιάς, Άρης Δαδούκης, Αναστάσιος Γεωργακόπουλος, Στράτος Μάγκλαρης, Δημήτριος Κόσυβας, και Απόστολος Γκατζόγιας στην τεχνική ανάπτυξη, και η Νάντια Σκεπετάρη στην ενίσχυση των δράσεων διάδοσης και επικοινωνίας του έργου από πλευράς I-Sense.

Please share this