Εκδήλωση παρουσίασης αποτελεσμάτων του έργου Cyber-MAR στον Πειραιά

Οι εργασίες του H2020 έργου Cyber-MAR ολοκληρώθηκαν με την πραγματοποίηση του τελικού συνεδρίου, που έλαβε χώρα στις 16 Δεκεμβρίου 2022 με φυσική παρουσία των ομιλητών και των εταίρων στις εγκαταστάσεις της PCT στον Πειραιά, ενώ υπήρχε και διαδικτυακή συμμετοχή.

Το έργο Cyber-MAR, προώθησε την ασφάλεια της θαλάσσιας εφοδιαστικής αλυσίδας στον κυβερνοχώρο, μέσω ενός καινοτόμου περιβάλλοντος προσομοίωσης κινδύνου, που  λαμβάνει υπόψιν του τις ιδιαιτερότητες του ναυτιλιακού τομέα, αλλά ταυτόχρονα είναι εύκολα εφαρμόσιμο και σε άλλους υποτομείς του συστήματος μεταφορών. Το περιβάλλον αυτό, αφορά σε μια πλατφόρμα καινοτόμων τεχνολογιών, η οποία εκτός από τον εκπαιδευτικό της ρόλο (μέσω στοχευμένων σεναρίων) θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την λήψη των κατάλληλων μέτρων και αποφάσεων για την ασφάλεια στον ‘θαλάσσιο’ κυβερνοχώρο. Ο στόχος του έργου  ήταν να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη  και αποδοτικότερη διαχείριση των θαλάσσιων επιχειρήσεων, ελαχιστοποιώντας το ενδεχόμενο διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου μετά από τρία χρόνια έρευνας και παράλληλα πραγματοποιήθηκε και ο τρίτος πιλότος του έργου. Κατά την διάρκεια του πιλότου  παρουσιάστηκε η εξομοίωση στην πλατφόρμα του έργου μιας σύνθετης κυβερνοεπίθεσης στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του λιμένα δείχνοντας και τον αντίκτυπό της στις λειτουργίες του. Από την ομάδα μας, συμμετείχαν ο Λευτέρης Ουζούνογλου, ο Γιώργος Παπαβασιλείου, ο Mάρκος Αντωνόπουλος και ο Γιώργος Δραινάκης.

Please share this