Έργο FENIX: Στόχος η βελτιστοποίηση των διαδικασιών στις μεταφορές και τα logistics στην Ελλάδα

Παρουσία του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου και με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 η παρουσίαση των ελληνικών πιλοτικών δοκιμών του έργου FENIX στον Εμπορευματικό Σταθμό του Λιμένος Πειραιά.

Το έργο FENIX φιλοδοξεί να δημιουργήσει το πρώτο ενοποιημένο, πανευρωπαϊκό ψηφιακό δίκτυο πληροφόρησης και ανταλλαγής δεδομένων στις μεταφορές και τα logistics για την ενδυνάμωση των εμπλεκόμενων φορέων στην εκτέλεση συνεργατικού σχεδιασμού και παρακολούθησης σεναρίων υλοποίησης.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης o Γ. Κανελλόπουλος, Logistics and Maritime Sub team Leader από την ερευνητική ομάδα του ISENSE μίλησε για τη σημασία του έργου FENIX για την Ελληνική Κοινότητα της Εφοδιαστικής και παρουσίασε τα οφέλη που έχουν προκύψει για τη λειτουργία του εμπορευματικού λιμένα και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων εντός της Ελεύθερης Ζώνης του Πειραιά.

Το έργο FENIX δημιουργεί τρία κύρια οφέλη για τον τομέα των μεταφορών και logistics στην Ελλάδα:

(1) Εφαρμόζει τις υποδείξεις και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές διατυπώνονται από το Digital Transport & Logistics Forum (DTLF), για την υλοποιήση του πρώτου ενοποιημένου, πανευρωπαϊκού ψηφιακού δικτύου πληροφόρησης και ανταλλαγής δεδομένων στις μεταφορές και τα logistics,

(2) Αναπτύσσει ψηφιακές υπηρεσίες οι οποίες βελτιώνουν τη λειτουργία του τομέα των μεταφορών και logistics στην Ελλάδα αποφέροντας σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη (π.χ. σημαντική μείωση διενέργειας λειτουργιών, συμφόρτωση φορτίου, ορατότητα φορτίου, κυκλοφορική διαχείριση, κ.α.), και

(3) Αναπτύσσει το Ελληνικό Παρατηρητήριο Μεταφορών και Logistics με σκοπό να αποτελέσει πλατφόρμα αναφοράς για το σύνολο του ελληνικού οικοσυστήματος μεταφορών και logistics, ενισχύοντας τη δυναμική του τομέα στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση λειτουργιών και βελτιώνοντας την τοποθέτηση των ελληνικών υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την ομάδα ISENSE του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) σε συνεργασία με τον διαχειριστή του εμπορευματικού σταθμού και εταίρου του έργου PCT S.A. ενώ το έργο διεξάγεται στο πλαίσιο του προγράμματος Connecting Europe Facility (CEF) με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Please share this