Συνδυασμένη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών: ένα ενιαίο μοντέλο για δύο «ανεξάρτητα» συστήματα

Ο τομέας των μεταφορών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας οικονομίας και είναι ζωτικής σημασίας για την εκπλήρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας ατόμων, υπηρεσιών και αγαθών. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μεταφορές…

Continue ReadingΣυνδυασμένη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών: ένα ενιαίο μοντέλο για δύο «ανεξάρτητα» συστήματα