Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών_Ερευνητικό Εργο RANGER

To ΕΠΙΣΕΥ στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος RANGER, που έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης HORIZON 2020, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για υπηρεσίες σχεδίασης και παραγωγής προωθητικού υλικού του έργου, καθώς και υπηρεσίες ανάπτυξης της ιστοσελίδας και εργαλείου ηλεκτρονικής καταχώρησης αρχείων του έργου. 

Λεπτομέρειες σχετικά με τις ζητούμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται στην συνολική πρόσκληση εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν προσφορές έως την 15η Ιουλίου 2016 στην κ. Δέσποινα Κανέτη (despoina@iccs.gr) περιγράφοντας τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2107723865.