Announcements

 

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου TELEFOT η ομάδα I-SENSE του ΕΠΙΣΕΥ πρόκειται να υλοποιήσει μεγάλης κλίμακας πείραμα στην Ελλάδα για τη διερεύνηση των επιπτώσεων στη συμπεριφορά οδήγησης από τη χρήση διαφόρων συστημάτων παροχής πληροφοριών στους οδηγούς.  Συγκεκριμένα θα αναλυθούν οι επιδράσεις από τη χρήση ενός συστήματος πλοήγησης, ενός συστήματος οπτικής πληροφόρησης του οδηγού για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενός συστήματος ακουστικής προειδοποίησης του οδηγού για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και ενός συστήματος παροχής πληροφοριών κυκλοφορίας.

Στο πείραμα αναμένεται να συμμετάσχουν 150 οδηγοί όλων των ηλικιών. Για τις μετρήσεις θα χρησιμοποιηθεί ένα ειδικό κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα παρέχει το ΕΠΙΣΕΥ και θα τοποθετηθεί με ειδική βάση σε κάθε όχημα. Ο οδηγός δε θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση και δε χρειάζεται καμία επέμβαση στο όχημα. Οι υποχρεώσεις του οδηγού είναι να έχει το τηλέφωνο πάντα ενεργοποιημένο ενώ οδηγεί και για ένα διάστημα του πειράματος να εισάγει πριν κάθε διαδρομή του τον προορισμό του.  Η συνολική διάρκεια του πειράματος θα είναι περίπου 14 μήνες ανά οδηγό. Μετά το τέλος του πειράματος, το κινητό τηλέφωνο θα παραμείνει στην κατοχή του οδηγού. Ανά τακτά διαστήματα θα πρέπει ο οδηγός να συμπληρώνει και κάποια ερωτηματολόγια σχετικά με τη γνώμη και τις απόψεις του για τα συστήματα αυτά.

Το ανωτέρω πείραμα αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια αλλά και τις υπηρεσίες πληροφόρησης των οδηγών και θα προωθήσει την επιστημονική έρευνα, βοηθώντας να καταλάβουμε τις επιδράσεις τέτοιων συστημάτων στη συμπεριφορά οδήγησης.

Αν θέλετε να συμμετάσχετε κι εσείς σε αυτό το πείραμα, αν είστε οδηγός με τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία και οδηγείτε τακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε και στείλτε μας το ερωτηματολόγιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο katia@iccs.gr.

Τονίζουμε ότι το πείραμα είναι επιστημονικό και δε θα αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  να επικοινωνήσετε με την κυρία Παγκλέ, στο τηλ. 210-7723865.

 

A new article on the GOODROUTE project was added to the ICT results page. To view this visit: http://cordis.europa.eu .

A wide range of technologies deal with water leaks. But the most recent innovative solutions aim to be far more effective than any other prior technologies.

Water from underground pipes often leaks. Particularly, in countries with an antiquated underground waterpipe infrastructure. In the case of Greece, for example, leaks are estimated to constitute up to 50% of total consumption. Worse, many of these leaks are extremely difficult to find and repair due to the lack of detailed mapping of the network.

Solutions are available, though. For example, there is a recently developed technology, which identifies defects and leaks, monitors the buried infrastructures and evaluates water pipe conditions. It results from the WATERPIPE research project, funded by the EU and completed in 2009.

“[The technology] was designed to provide a three dimensional representation of the underground waterpipe network and at the same time provide information about the condition of both metallic and non-metallic pipes,” explains Matthaios Bimpas, a researcher who was involved in the project based at the i-Sense team of the Research Institute of Communication and Computer Systems (ICCS) of the National Technical University of Athens, Greece. 

What is more, “[it] aimed at reducing water loss through leakage control and at promoting a water efficient, environmentally sustainable water industry by mitigating the impacts of global water cycle change that lead to the reduction of water resources,” Bimpas tells youris.com.

Most of water utilities industries currently use various technologies to locate leaks. The most commonly used methods for detecting water leaks can be classified in above-ground systems like acoustic equipment and external to the pipe but connected to it such as the so-called “leak noise correlator.” The latter “listens” to all noise emanating from two points at a known distance apart. “The main drawback of acoustic and leak noise correlator methods is their inefficiency in detecting water-leaks at non-metallic pipes, which tend to dominate the water distribution networks,” explains Bimpas.

The technology developed under the project constitutes an improvement. “To overcome [the lack of detection efficiency], passive radiometric and [active ground-penetrating radar (GPR)] technologies have been developed to improve the detection capability of leaks in water supply pipes,” Bimpas tells youris.com. Two specific active techniques are included using a so-called wide-band frequency modulation-continuous wave (FM-CW) radar and a so-called continuous wave (CW) radar for doppler detection. “Combining these three independent modalities is expected to provide improved detection performance for all pipe materials,” says Bimpas.

Within the range of alternative innovative technologies that have emerged since the project was completed, those based on transient tests have gathered great interest. “Transient test-based techniques are very cheap and do not interfere with functioning conditions since the duration of tests is very short,” says Bruno Brunone, professor of hydraulics at the faculty of engineering of the University of Perugia, Italy. “The principle on which they are based is a property of pressure waves that explore the pipe pointing out the presence of a leak,” he adds.

When it comes to dealing with the large diameter pipes connecting the water production area and the reservoirs, such techniques allow to reliably locate and sizeable leaks. It can also identify other anomalies such as negligently partially closed valves, partial blockages due to the deposition of lime.

Despite these advances in leak detection technologies, further investment needs to be made to reduce leakage. “We need to rationalise practices for leakage estimation, reporting, and target setting to ensure realistic comparisons are made between countries, and between regions within companies”, says Durk Krol, director of the international nonprofit association supporting water development called the Water Supply and Sanitation Technology Platform (WssTP) located in Brussels, Belgium.

He believes in the importance of understanding the factors involved in the decisions surrounding appropriate leakage reduction targets, and to ensure that targets are aligned to leakage estimates and reporting methods. “Without this fundamental work, it is likely that leakage management strategies will be inefficient and possibly ineffective.”

 

*Article published at youris.com (European Research Media Center): http://www.youris.com/Environment/Water_Quality/Radar_Exposing_Water_Leaks.kl