Announcements

 

Ευφυή συστήματα μεταφοράς: Οταν το ΙΧ γίνεται... ΚΙΤ
Με χρήση τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικής και πληροφορικής
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=401488&h1=true

 

Διαβάστε το πρώτο δελτίο τύπου του έργου eΚΛΗΣΗ που στοχεύει στην υλοποίηση και επίδειξη μιας εθνικής πιλοτικής εφαρμογής του ευρωπαϊκού αυτόματου συστήματος κλήσης έκτακτης ανάγκης στα αυτοκίνητα (ευρέως γνωστό με το όνομα “eCall”). Στόχος του συστήματος eCall είναι να γίνεται με αυτόματο τρόπο η ειδοποίηση για ένα τροχαίο ατύχημα, οπουδήποτε στην Ευρώπη, με τα ίδια τεχνικά πρότυπα και την ίδια ποιότητα υπηρεσίας μέσα από τη χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και τον ενιαίο Ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112.

 

GIFTS 2011

1st International ICST Conference on Green Intelligent Future Transport
Systems


16-18 March 2011, Athens, Greece

www.giftsconference.org

CALL FOR PAPERS


SPONSORS

Sponsored by ICST
Technically co-sponsored by CREATE-NET

***

SCOPE

The 1st International ICST Conference on Green Intelligent Future Transport Systems (GIFTS 2011) is an excellent opportunity to gather all the experts within the field of ITS in Athens. Researchers, engineers, students, industrial partners, government delegates, and all relevant stakeholders are invited to discuss and exchange ideas about the future and viability of the transportation domain.

***

TOPICS

Topics of interest include but are not limited to:

A. Cooperative Systems (vehicular networks)

Vehicle-to-vehicle communication, Vehicle-to-infrastructure communication, Applications: safety, efficiency, comfort; Architecture and system design, Positioning technologies, Privacy and security issues, Routing algorithms and protocols, Data fusion techniques

B. Field Operational Tests (FOT)

Database management systems, Nomadic devices, Data collection and aggregation, Roadside data management centers, Applications (e.g. intelligent speed adaptation, lane departure warning assist, ACC) and results

C. Human Machine Interaction (HMI)

Audible devices, Actuators and haptic devices, In-vehicle integrated systems, Accessibility and Disability, Adaptive interfaces, Design/evaluation methods, HMI education, User interface applications

D. Green driving & environmental friendly transport systems

Green traffic management, Green navigation, Electric vehicle technologies, Hybrid systems, Eco-driving, Sustainability in transport, Fuel economy, Emission reduction, Energy efficiency

E. Mobility Concepts for people and goods

Traveler information services, Trip planning, Traffic information systems, Route guidance and navigation, Fleet management, Freight transport services, Dangerous goods management, Tracking and tracing, Data exchange

F. Traffic & Information Management

Traffic control and congestion management, Public transport planning and services, Incident management, Parking management and access control, Traffic surveillance

G. Intelligent Vehicle Safety (IVS) Systems

Advanced driver assistance systems (ADAS), Environment perception, Real-time perception and data fusion, Vehicle localization and autonomous navigation, Autonomous vehicle systems, In-vehicle safety technology, Speed advice and driver notification, Cooperative services

H. Sensor technologies for ITS applications

In-vehicle sensor systems, Infrastructure-based systems, Wireless sensor networks, Advanced sensors and actuators, Data fusion techniques

I. Other topics

Vulnerable road users (cyclists, pedestrians, elderly, children), Digital maps, System architecture and system design, Wireless communication technologies, Embedded systems, Geographic Information Systems (GIS)

***

PUBLICATION

Accepted papers will be published by Springer in the Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering
(LNICST) series.

***

SUBMISSION

Detailed submission and formatting instructions are available at http://giftsconference.org/submission.shtml

***

WORKSHOPS

Workshop proposals on emerging topics that are likely to generate significant interest and impact in the research community will be highly preferred. Workshop papers will be published in the GIFTS 2011 proceedings and will be available through Springer LNICST.

Submission of workshop proposals:
31 July 2010

***

TUTORIALS, DEMOS, INDUSTRY TRACKS

Proposals for tutorials, demos, and industry tracks are solicited. Potential organizers are welcome to submit proposals to the General Chair.

Submission deadline for tutorials, demos, and industry tracks: 10 September 2010

***

IMPORTANT DATES

Papers due: 30 September 2010
Notification of paper acceptance: 30 November 2010
Submission of camera-ready papers: 15 January 2011

***

ORGANIZING COMMITTEE

General Chair
Angelos Amditis, Institute of Communication and Computer Systems, Greece

TPC Chair
Ioannis Karaseitanidis, Institute of Communication and Computer Systems, Greece

For a complete list of committee and board members, please visit http://giftsconference.org/committees.shtml

 

 

Next 12-13 July 2010 the Environment Directorate of DG RTD is organising an INFO DAY and brokerage events related the forthcoming publication of the FP7 call for proposals - Work Programme 2011.

 

The INFO DAY will take place in Brussels, Centre Albert Borschette, 36 rue Froissart, starting on Monday afternoon 12 July.

In particular, the morning of Tuesday 13th July will be entirely devoted to the presentation of the Eco-Innovation call and to the related brokerage event. The 50 M€ EC contribution bottom-up on Eco-Innovation call represents a very interesting and challenging call that is intended to actively contribute to boosting eco-innovative solutions in EU also through a wider involvement of SMEs.

Details about the agenda of the meeting, the registration form and other information are available at http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=events

Please notice that registration is mandatory. Due to the limited availability of space, a "first come, first served" policy will be applied. However, in case of over-subscription, limitation to the number of representatives for each institution may be requested.

For organisational reasons, it is particularly important that participants specify which sessions they intend to attend and whether they intend to make a "flash" presentation of a FP7 proposal with its foreseen title. The flash presentation cannot last more than 3 minutes and it should be not longer than 3 slides.

The Information Day is dedicated to all parties – researchers, research institutions, companies, Industry, SMEs, National Contact Points, etc. – interested in the process of responding to one of the Environment Theme call for proposals.

For any additional information please send an email to RTD-ENV-2011-CALLS@ec.europa.eu

 

 

To stimulate interest of young people to take up a career in embedded systems and its applications, ARTEMIS Industry Association makes room for the Orchestra Platform. Jan Lohstroh, the Secretary General of the ARTEMIS Industry Association says: “It is part of the ARTEMIS mission to seek out the interest of younger people in pursuing a technology education. We have to focus on this because it is our future. A light hearted way to focus on this is starting the ARTEMIS Orchestra Platform. The ARTEMIS Orchestra Platform is supposed to become a virtual studio where creativity and technology can collide and explode in a crescendo of ideas and innovation. This is the challenge and opportunity presented by the ARTEMIS Orchestra Platform.”

Playing the Platform

The ARTEMIS Orchestra Platform is a place where young people – from engineering studies to industrial R&D centres and from Amsterdam to Adelaide – can engage in the field of embedded systems technologies and applications in a fascinating and interactive way. Where ideas and knowledge can be shared, where liaisons and partnerships can be formed, where creative thrust can be allied to technological drive.

In recent years a contest was organised whereby teams that had built a demonstrator of a musical instrument-playing robot were invited to compete for attractive prizes – the icing on the cake. However, it is the platform where creative spirits should spark. Depending on experience and progress made by groups on the platform, ARTEMIS-IA will rethink the contest format for the coming years. First and foremost, the results of on-line concerts by prospective groups (and individuals) on the platform will be leading. Enthusiasm in the pre-competitive phase will serve as input for the revision of the rules for future contests.

Everyone who is interested in participating in this activity can share and exchange ideas and knowledge, and even join together in alliances to develop ideas and technology, perhaps resulting in the forming of a coalition to build an instrument-playing robot.

But first things first: Plug in and play! Go to: " href="http://orchestra-platform.artemisia-association.org/">http://orchestra-platform.artemisia-association.org

 

 

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου TELEFOT η ομάδα I-SENSE του ΕΠΙΣΕΥ πρόκειται να υλοποιήσει μεγάλης κλίμακας πείραμα στην Ελλάδα για τη διερεύνηση των επιπτώσεων στη συμπεριφορά οδήγησης από τη χρήση διαφόρων συστημάτων παροχής πληροφοριών στους οδηγούς.  Συγκεκριμένα θα αναλυθούν οι επιδράσεις από τη χρήση ενός συστήματος πλοήγησης, ενός συστήματος οπτικής πληροφόρησης του οδηγού για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενός συστήματος ακουστικής προειδοποίησης του οδηγού για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και ενός συστήματος παροχής πληροφοριών κυκλοφορίας.

Στο πείραμα αναμένεται να συμμετάσχουν 150 οδηγοί όλων των ηλικιών. Για τις μετρήσεις θα χρησιμοποιηθεί ένα ειδικό κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα παρέχει το ΕΠΙΣΕΥ και θα τοποθετηθεί με ειδική βάση σε κάθε όχημα. Ο οδηγός δε θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση και δε χρειάζεται καμία επέμβαση στο όχημα. Οι υποχρεώσεις του οδηγού είναι να έχει το τηλέφωνο πάντα ενεργοποιημένο ενώ οδηγεί και για ένα διάστημα του πειράματος να εισάγει πριν κάθε διαδρομή του τον προορισμό του.  Η συνολική διάρκεια του πειράματος θα είναι περίπου 14 μήνες ανά οδηγό. Μετά το τέλος του πειράματος, το κινητό τηλέφωνο θα παραμείνει στην κατοχή του οδηγού. Ανά τακτά διαστήματα θα πρέπει ο οδηγός να συμπληρώνει και κάποια ερωτηματολόγια σχετικά με τη γνώμη και τις απόψεις του για τα συστήματα αυτά.

Το ανωτέρω πείραμα αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια αλλά και τις υπηρεσίες πληροφόρησης των οδηγών και θα προωθήσει την επιστημονική έρευνα, βοηθώντας να καταλάβουμε τις επιδράσεις τέτοιων συστημάτων στη συμπεριφορά οδήγησης.

Αν θέλετε να συμμετάσχετε κι εσείς σε αυτό το πείραμα, αν είστε οδηγός με τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία και οδηγείτε τακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε και στείλτε μας το ερωτηματολόγιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο katia@iccs.gr.

Τονίζουμε ότι το πείραμα είναι επιστημονικό και δε θα αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  να επικοινωνήσετε με την κυρία Παγκλέ, στο τηλ. 210-7723865.

 

A new article on the GOODROUTE project was added to the ICT results page. To view this visit: http://cordis.europa.eu .

A wide range of technologies deal with water leaks. But the most recent innovative solutions aim to be far more effective than any other prior technologies.

Water from underground pipes often leaks. Particularly, in countries with an antiquated underground waterpipe infrastructure. In the case of Greece, for example, leaks are estimated to constitute up to 50% of total consumption. Worse, many of these leaks are extremely difficult to find and repair due to the lack of detailed mapping of the network.

Solutions are available, though. For example, there is a recently developed technology, which identifies defects and leaks, monitors the buried infrastructures and evaluates water pipe conditions. It results from the WATERPIPE research project, funded by the EU and completed in 2009.

“[The technology] was designed to provide a three dimensional representation of the underground waterpipe network and at the same time provide information about the condition of both metallic and non-metallic pipes,” explains Matthaios Bimpas, a researcher who was involved in the project based at the i-Sense team of the Research Institute of Communication and Computer Systems (ICCS) of the National Technical University of Athens, Greece. 

What is more, “[it] aimed at reducing water loss through leakage control and at promoting a water efficient, environmentally sustainable water industry by mitigating the impacts of global water cycle change that lead to the reduction of water resources,” Bimpas tells youris.com.

Most of water utilities industries currently use various technologies to locate leaks. The most commonly used methods for detecting water leaks can be classified in above-ground systems like acoustic equipment and external to the pipe but connected to it such as the so-called “leak noise correlator.” The latter “listens” to all noise emanating from two points at a known distance apart. “The main drawback of acoustic and leak noise correlator methods is their inefficiency in detecting water-leaks at non-metallic pipes, which tend to dominate the water distribution networks,” explains Bimpas.

The technology developed under the project constitutes an improvement. “To overcome [the lack of detection efficiency], passive radiometric and [active ground-penetrating radar (GPR)] technologies have been developed to improve the detection capability of leaks in water supply pipes,” Bimpas tells youris.com. Two specific active techniques are included using a so-called wide-band frequency modulation-continuous wave (FM-CW) radar and a so-called continuous wave (CW) radar for doppler detection. “Combining these three independent modalities is expected to provide improved detection performance for all pipe materials,” says Bimpas.

Within the range of alternative innovative technologies that have emerged since the project was completed, those based on transient tests have gathered great interest. “Transient test-based techniques are very cheap and do not interfere with functioning conditions since the duration of tests is very short,” says Bruno Brunone, professor of hydraulics at the faculty of engineering of the University of Perugia, Italy. “The principle on which they are based is a property of pressure waves that explore the pipe pointing out the presence of a leak,” he adds.

When it comes to dealing with the large diameter pipes connecting the water production area and the reservoirs, such techniques allow to reliably locate and sizeable leaks. It can also identify other anomalies such as negligently partially closed valves, partial blockages due to the deposition of lime.

Despite these advances in leak detection technologies, further investment needs to be made to reduce leakage. “We need to rationalise practices for leakage estimation, reporting, and target setting to ensure realistic comparisons are made between countries, and between regions within companies”, says Durk Krol, director of the international nonprofit association supporting water development called the Water Supply and Sanitation Technology Platform (WssTP) located in Brussels, Belgium.

He believes in the importance of understanding the factors involved in the decisions surrounding appropriate leakage reduction targets, and to ensure that targets are aligned to leakage estimates and reporting methods. “Without this fundamental work, it is likely that leakage management strategies will be inefficient and possibly ineffective.”

 

*Article published at youris.com (European Research Media Center): http://www.youris.com/Environment/Water_Quality/Radar_Exposing_Water_Leaks.kl