Announcements

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 5G-LOGINNOV : ΤΟ 5G ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Σε ανοικτό διαγωνισμό καινοτομίας καλεί νεοσύστατες (Startups) και μικρομεσαίες (ΜμΕ) επιχειρήσεις η κοινοπραξία του έργου 5G-LOGINNOV με στόχο να δώσει κίνητρα για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και λύσεων που μπορούν να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της διαχείρισης λειτουργιών λιμένων και εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση 5G τεχνολογιών. O διαγωνισμός διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 5G-LOGINNOV – στο οποίο συμμετέχει το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) και οι εταιρείες Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΣΕΠ Α.Ε.) και Vodafone Innovus S.A.

 

Ο διαγωνισμός θα δώσει την ευκαιρία σε εταιρείες τεχνολογίας να συνεργαστούν με τους εταίρους της διεθνούς κοινοπραξίας του 5G-LOGINNOV και να συμμετέχουν σε ένα πρωτοποριακό έργο με στόχο την προώθηση της βιωσιμότητας και τη βέλτιστη ενσωμάτωση των 5G τεχνολογιών σε λιμάνια και διαμετακομιστικά κέντρα (logistic hubs) στην Ευρώπη και διεθνώς.

“H τεχνολογία 5G έρχεται για να βελτιώσει την αποδοτικότητα σε πολλούς τομείς, να προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες για καινοτομία, οικονομική ανάπτυξη και να αποφέρει μεγάλα περιβαλλοντολογικά οφέλη. Το 5G-LOGINNOV θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει ένα καινοτόμο πλαίσιο για να ενσωματώσει τεχνολογίες CAD/CAM που σχετίζονται με τη Βιομηχανία 4.0  και το χώρο των λιμένων, όπως 5G terminals νέας γενεάς, Ιnternet of Things,  Data analytics,  συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, αναδυόμενα δίκτυα 5G. Όλα αυτά θα επιτρέψουν σημαντικές βελτιώσεις στις λειτουργείες των λιμένων, αναβαθμίσεις στην ικανότητα διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων και θα συμβάλουν αποτελεσματικά στη μείωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος της εφοδιαστικής αλυσίδας» δηλώνει ο Δρ Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ (εταίρος του έργου στην Ελλάδα με πλούσια ερευνητική εμπειρία σε σχετικές πιλοτικές δράσεις) και Πρόεδρος ΕRTICO -του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών -που συντονίζει το έργο  5G-LOGINNOV.

Στο 5G-LOGINNOV συμμετέχουν συνολικά 15 εταίροι-οργανισμοί, με σκοπό την αξιολόγηση και την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των 5G τεχνολογιών σε βασικές λιμενικές λειτουργίες και σε δραστηριότητες εφοδιαστικής που αφορούν 3  ‘living labs’ του έργου στην Αθήνα (Ελλάδα), το Αμβούργο (Γερμανία) και το Λούκα Κόπερ (Σλοβενία). Το ελληνικό ‘living Lab’  διαχειρίζονται οι τρείς εταίροι (ΕΠΙΣΕΥ, ΣΕΠ, VODAFONE INNOVUS) με σκοπό να συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και κατ’ επέκταση στην αποδοτικότερη διαχείριση των λειτουργιών του διαμετακομιστικού κέντρου στο λιμάνι του Πειραιά.

Το έργο φιλοδοξεί να υποστηρίξει την είσοδο και την ανάδειξη νέων φορέων στην αγορά, όπως για παράδειγμα καινοτόμων νεοσύστατων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εκμεταλλευόμενο την αυξανόμενη ενσωμάτωση κατανεμημένων τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους σε δίκτυα 5G και διευκολύνοντας την δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών στον τομέα της εφοδιαστικής και της Βιομηχανίας 4.0.

Οι επιλαχόντες υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία:

 • · Να διερευνήσουν και να αποκτήσουν εμπειρία σε τεχνολογίες 5G σύμφωνα με την περίπτωση χρήσης (use case) που θα επιλέξουν να ασχοληθούν;
 • · Να εφαρμόσουν και να δοκιμάσουν την ιδέα τους σε πραγματικές συνθήκες;
 • · Να εξερευνήσουν τα τεχνικά πλεονεκτήματα της παρεχόμενης λύσης;
 • · Να αξιοποιήσουν τη γνώση και τις πληροφορίες που θα ανακαλύψουν;
 • · Να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες;
 • · Να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους σε μεγάλα διεθνή συνέδρια.

Όλες οι νεοσύστατες επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό, θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα ‘Start-up initiative’ της ERTICO, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν ενεργά με καινοτόμες δραστηριότητες του έργου 5G-LOGINNOV. Επιπλέον, οι πέντε νικητές του διαγωνισμού θα λάβουν μέρος σε παρουσίαση που θα πραγματοποιηθεί στο διεθνές συνέδριο Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στο Αμβούργο (ITS World Congress) στις 11-15 Οκτωβρίου του 2021. Τέλος, θα ενσωματωθούν επίσης στην κοινοπραξία του έργου μέσω ενός συμβολαίου παροχής υπηρεσιών που ανέρχεται στα 50.000 ευρώ (με ΦΠΑ) για τον κάθε νικητή.

Περιγραφή του Living Lab της Αθήνας

Το 5G-LOGINNOV εξετάζει νέους, καινοτόμους τρόπους διαχείρισης διαφόρων πτυχών στις καθημερινές λιμενικές δραστηριότητες του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. (ΣΕΠ Α.Ε.) στην Αθήνα. Ο ΣΕΠ αποτελεί το μεγαλύτερο διαμετακομιστικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τρέχον μέγεθος ιδιόκτητου στόλου περίπου 300 επιχειρησιακά φορτηγά αυτοκίνητα, με εξαίρεση τα φορτηγά αυτοκίνητα που εισέρχονται στον λιμένα για φορτοεκφορτώσεις. Οι καθημερινές προκλήσεις σε βασικές λιμενικές λειτουργίες είναι λοιπόν αναμενόμενες και ενδέχεται με τη σειρά τους να επηρεάζουν διάφορες αλυσίδες εργασιών στο λιμάνι του Πειραιά. Η αποτελεσματική διαχείριση και ο αποτελεσματικός συντονισμός της κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων εντός του λιμανιού είναι επομένως ζωτικής σημασίας, καθώς η πλειονότητα των εργασιών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα φορτηγά αυτοκίνητα για την οριζόντια μετακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ των περιοχών στοίβαξης και των χώρων φορτοεκφόρτωσης για πλοία και τρένα.

Το 5G-LOGINNOV φιλοδοξεί να βελτιστοποιήσει βασικές λιμενικές λειτουργίες του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) μέσω διαφορετικών περιπτώσεων χρήσης (use cases) που αφορούν στην αποτελεσματικότερη κατανομή εργασιών στους χώρους μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βάσει τοποθεσίας (και άλλων δεδομένων) των φορτηγών αυτοκινήτων του σταθμού, τη βελτίωση της ασφάλειας του προσωπικού με τη χρήση βίντεο υψηλής ανάλυσης, την προγνωστική συντήρηση εξοπλισμού, και τέλος τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των λιμενικών δραστηριοτήτων.

Κανονισμοί και προϋποθέσεις: Open Call Tender Conditions

Φόρμα υποβολής αιτήσεων: Application Form

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις αιτήσεις για συμμετοχή στον διαγωνισμό μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση OpenCall_applications@outlook.com, ενώ για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση σχετικά με τον διαγωνισμό και την διαδικασία υποβολής αίτησης μπορούν να απευθύνονται εδώ OpenCall_helpdesk@outlook.com.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Έναρξη υποβολής αιτήσεων

26 Απριλίου 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

30 Ιουνίου 2021

Τελική ανακοίνωση των επιλαχόντων

17 Σεπτεμβρίου 2021

Υπογραφή συμβάσεων και έναρξη δραστηριοτήτων

01 Οκτωβρίου 2021

Τέλος συμβολαίου παροχής υπηρεσιών

31 Αυγούστου 2021

 

 

Ένα βήμα πιο κοντά στo λιμάνι του μέλλοντος

17 εταίροι. 9 χώρες. 5 Ευρωπαϊκοί Λιμένες. Πιλοτικές δράσεις στα λιμάνια του Πειραιά, Βαλένθια, Λιβόρνο, Αμβέρσα, Χαμινακότκα χάραξαν το δρόμο προς τα λιμάνια του μέλλοντος!

Με γνώμονα το κοινό ευρωπαϊκό όραμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη των λιμένων του μέλλοντος, καθώς και τη βιώσιμη διασύνδεσή τους με το αστικό περιβάλλον, το ευρωπαϊκό έργο COREALIS (Capacity with a pOsitive enviRonmEntal and societAL footprInt: portS in the future era), μέσα από 36 μήνες επιτυχημένης ερευνητικής πορείας, κατάφερε να αναδείξει μια σειρά από επιτεύγματα για τους ευρωπαϊκούς λιμένες φορτίου που εστιάζουν στην αύξηση της αποδοτικότητας και τη βελτιστοποίηση της χρήσης γης, δημιουργώντας θετικό περιβαλλοντολογικό και κοινωνικό αποτύπωμα στο αστικό περιβάλλον.

Corealis1Υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και με την ενεργή συμμετοχή της Ελλάδος, μια σειρά από έξυπνες, υπερσύγχρονες και οικονομικά βιώσιμες καινοτομίες δοκιμάστηκαν με επιτυχία σε πραγματικές συνθήκες σε πέντε σημαντικά ευρωπαϊκά λιμάνια της Βαλτικής, του Ατλαντικού και της Μεσογείου, ανάμεσα τους και ο Πειραιάς. Το αποτέλεσμα είναι ένα καινοτόμο πλαίσιο στρατηγικής σημασίας που μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ικανότητας των σταθμών διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων των ευρωπαϊκών λιμένων να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες τους για χωρητικότητα και αποτελεσματική κυκλοφορία αγαθών και φορτίων.  

Το στρατηγικό αυτό πλαίσιο υποστηρίζεται από προηγμένες τεχνολογίες που περιλαμβάνουν το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Ανάλυση Δεδομένων, Συστήματα Επόμενης Γενιάς για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και τεχνολογίες Δικτύου 5G.

Με συντονιστή το ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου) στο έργο ένωσαν την τεχνολογική τους αριστεία και εμπειρία κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικοί φορείς ανά την Ευρώπη όπως Deltares, Fundación Valenciaport CNIT με εμπειρία στις λιμενικές υποδομές, το CNIT με σπουδαίο υπόβαθρο στην εφαρμογή ΙοΤ καινοτομιών, η ERTICO, o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ευφυών Συστημάτων στις Μεταφορές αλλά και σημαντικοί εκπρόσωποι από την βιομηχανία, εταιρείες στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, των δικτύων, της επιχειρηματικής διοίκησης και της ναυτιλίας όπως η ERICSSON, NEC, SGS, MARLO, SEAbility, MOSAIC, Dynniq. Το έργο COREALIS χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Έρευνας και Καινοτομίας Ορίζοντας 2020 και ξεκίνησε την ερευνητική του πορεία το Μάιο του 2018.

Δυναμική ήταν και η ελληνική συμμετοχή στο έργο καθώς στην κοινοπραξία του συμμετείχαν το ΕΠΙΣΕΥ και οι εταιρείες ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και SEAbility Ε.Π.Ε.

Η επίδραση των αποτελεσμάτων του COREALIS είναι πολυδιάστατη. Όπως δηλώνει ο Δρ Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου στο τελικό συνέδριο παρουσίασης των αποτελεσμάτων του COREALIS που έλαβε χώρα διαδικτυακά τον Απρίλιο με θέμα ‘Την πορεία προς το λιμάνι του μέλλοντος’, «το COREALIS έχει θέσει τις βάσεις, αλλά υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος προς την επίτευξη λειτουργικής αποτελεσματικότητας και κλιματικής ουδετερότητας όπως αυτή ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία».

Στο τελικό συνέδριο του COREALIS, διακεκριμένοι ομιλητές και υψηλόβαθμα στελέχη από διαφόρους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, επιτροπές (Επιτροπή Βιομηχανίας Εμπορευματοκιβωτίων 4.0 / Terminal Industry Committee 4.0, Ιταλική Διαπανεπιστημιακή Κοινοπραξία Τηλεπικοινωνιών / CNIT - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Μεταφορών Ενδοηπειρωτικών Πλωτών Οδών / European Inland Waterway Transport Platform - IWT, Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά / Piraeus Container Terminal – PCT S.M S.A) και κορυφαία ευρωπαϊκά λιμάνια (Λιμάνι της Αμβέρσας, Λιμάνι της Βαρκελώνης, Λιμάνι του Ρότερνταμ), αποτύπωσαν το όραμά τους για τα λιμάνια του μέλλοντος και συζήτησαν σχετικά με τις προκλήσεις που φέρνει το μέλλον στα πολυάσχολα λιμάνια φορτίου της Ευρώπης.

Περισσότερες πληροφορίες και υλικό για το συνέδριο, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Με στόχο τη διευκόλυνση της αυτόματης ανταλλαγής γεωχωρικών δεδομένων μεταξύ των αρμόδιων φορέων (αυτοκινητοδρόμων, Υπουργείου Μεταφορών) και των παρόχων ψηφιακών χαρτών και προκειμένου να αναπτυχθούν εφαρμογές Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών που θα ενισχύσουν την ασφάλεια σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους ανά την Ευρώπη, ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια το ευρωπαϊκό έργο TN-ITS GO. Με συντονιστή την ERTICO, το έργο εξασφαλίζει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών των αυτοκινητοδρόμων και των παρόχων υπηρεσιών χαρτών για να αναπτύξουν την αυτόματη και αρμονική ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν στο οδικό δίκτυο στους ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδρομους. Η εστίαση εδώ αφορά στατικά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου (πχ αλλαγές στα όρια ταχύτητας, υπηρεσίες στάθμευσης, σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, σηματοδότες κλπ.), τα οποία αποτελούν ζωτική πληροφορία που βρίσκεται στη βάση των υπηρεσιών που διαχειρίζονται γεωχωρικά δεδομένα όπως πλοήγησης, εφαρμογές αυτόνομης οδήγησης κτλ. Η πλατφόρμα ΤΝ-ITS λειτουργεί ως διαχειριστής των τεχνικών προδιαγραφών για τη διακίνηση των δεδομένων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη δια-λειτουργικότητα τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με άλλες περιοχές δεδομένων για την κυκλοφορία, τη δημόσια συγκοινωνία, τα ηλεκτρικά οχήματα κλπ.

Στο έργο συμμετέχουν 21 εταίροι-οργανισμοί από 15 χώρες της Ευρώπης, ανάμεσα τους και ελληνικοί φορείς με πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών. Την Ελλάδα εκπροσωπεί η ερευνητική ομάδα I-SENSE, του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ, και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ο Ελληνικός Πιλότος που πραγματοποιείται στο οδικό δίκτυο της Εγνατίας οδού έχει αναδειχθεί σήμερα σε μια παραδειγματική πρακτική που υποστηρίζει με επιτυχία την απρόσκοπτη ανταλλαγή αξιόπιστων και ενημερωμένων γεωχωρικών δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής της υπηρεσίας TN-ITS στην Ελλάδα συλλέχθηκαν δεδομένα που αφορούν σε όρια ταχύτητας και σημάνσεις των σταθμών διοδίων, δημιουργώντας βάσεις δεδομένων στο Εθνικό Κέντρο Πρόσβασης και θεμελιώνοντας έτσι την παροχή δεδομένων κυκλοφορίας και μετακίνησης σε πραγματικό χρόνο μέσα από ψηφιακούς χάρτες στους τελικούς χρήστες. Η παρουσίαση του ελληνικού πιλότου έγινε στο πλαίσιο της διαδικτυακής συζήτησης ‘TNS-ITS Success Stories’  που διοργάνωσε πρόσφατα το έργο. Εκεί, παρακολουθήσαμε τον ερευνητή Γ. Δραϊνάκη να μοιράζεται με τους εταίρους του έργου την εμπειρία υλοποίησης του Ελληνικού Πιλότου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, συζητήθηκαν οι τεχνικές, διοικητικές και νομικές προκλήσεις που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση του πιλότου, αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισης τους σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την Εγνατία Οδό και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Έγινε εκτενής αναφορά στην αρχιτεκτονική της υπηρεσίας TN-ITS όπως εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του Ελληνικού Πιλότου, καθώς και στην επικείμενη διαδικασία αξιολόγησης της από τις εταιρείες κατασκευής ψηφιακών χαρτών HERE και TomTom. Η συζήτηση προσέφερε πολύτιμα στοιχεία τόσο σχετικά με τη γεωγραφική κάλυψη της υπηρεσίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οδικών δεδομένων, όσο και για την ανάπτυξη συνεργασιών εγχώρια και πανευρωπαϊκά αλλά και για τα σχέδια επέκτασης της υπηρεσίας σε άλλα οδικά δίκτυα.

Όπως δηλώνει ο Δρ Άγγελος Αμδίτης, -Διευθυντής Έρευνας του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών- «Ο ελληνικός Πιλότος στην Εγνατία Οδό ανοίγει το δρόμο για την ενσωμάτωση συστημάτων ευφυών τεχνολογιών στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους. Μετά την επιτυχημένη υλοποίησή του, επόμενο βήμα είναι η επέκταση της υπηρεσίας σε άλλους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους, ώστε να υπάρχει μια συνεχής και ολοκληρωμένη ροή πληροφοριών σε θέματα κυκλοφορίας και μετακίνησης σε ψηφιακούς χάρτες».  

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου και να ακολουθήσετε τις εξελίξεις του έργου μέσω του λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης στο LinkedIn: TN-ITS.

Corealis Final Conference: Towards the Ports of the Future (April 23th, 10.00 - 15.00 CET) 

It is our great pleasure to invite you to attend COREALIS Final Conference, that will take place virtually on April 23rd, 2021 at 10.00-15.00 CET.

In light of COVID-19 breakout and related containment measures, COREALIS team decided to turn the physical COREALIS Final Event into a Virtual one as to secure all participants’ safety and health.

COREALIS Final conference banner e1615798288249 600x311

Started in May 2018, COREALIS worked towards the vision of the Port of the Future by proposing a strategic, innovative framework, supported by disruptive technologies, including Internet of Things (IoT), data analytics, next generation traffic management and emerging 5G networks, for cargo ports to handle upcoming and future capacity, traffic, efficiency and environmental challenges. ICCS is the COREALIS project coordinator,

With a total budget of 5.1 million Euros funding by the European Commission, 17 partners from 10 European and associated Countries worked together from 2018 to 2021 and joined their expertise to contribute to the vision of a more environmentally friendly, socially sustainable and financially viable port of the Future. The proposed beyond state-of-the-art innovations, targeted to increase efficiency and optimize land use, while being financially viable, respecting circular economy principles and being of service to the urban environment. These innovations were implemented and tested in real operating conditions in 5 Living Labs, namely Piraeus port, Valencia port, Antwerp port, Livorno port and Haminakotka port.

Giannis Kanellopoulos, Unit Leader of Logistics & Maritime at ISENSE Group of ICCS/NTUA will be moderating the event and Dr. Angelos Amditis, Research Director of ICCS (co-ordinator of COREALIS) will welcome participants to the presentation of 'COREALIS palette of Innovations: A step closer to the Port of the Future' and will also moderate the high level dicsussion on the ‘Vision and challenges towards the port of 2030 and beyond’.

Find the agenda of the COREALIS Final Conference, and further details about your registration to the event:  https://www.corealis.eu/index.php/corealis-final-conference/

 

 5G-LOGINNOV is presenting a call for proposals dedicated to innovative start-ups and SMEs, for the deployment of a use case/application within the 5G-LOGINNOV eco-system.

THE PROJECT

5G-LOGINNOV is a project funded by the European Commission, Horizon 2020 Research and Innovation Programme, under the Grant Agreement No. 957400 (Innovation Action). The project aims at optimising freight and traffic operations at ports and logistics hubs by using new innovative concepts, applications and devices supported by 5G technologies, Internet of Things (IoT), data analytics, next generation traffic management and CCAM (Cooperative, Connected and Automated Mobility). These concepts will support port areas and city-ports in handling upcoming and future capacity, coping with traffic congestion and environmental challenges while developing economic and innovative business opportunities for the surrounding regions.

Technology and innovation in 5G-LOGINNOV comprise a range of port-driven technological and societal innovations, tailored to realise the objectives including automation for ports, generation of data about truck traffic and emission, automated truck platooning and involvement of innovative start-ups. The innovations will be implemented and tested in real operating conditions in three Living Lab environments, associated with the ports (or neighbouring city areas) of Athens, Hamburg and Koper.

More information about the project here https://5g-loginnov.eu/

THE CHALLENGE

The challenge of 5G-LOGINNOV is to pave the way towards efficient freight and traffic operations at ports and logistics hubs by using new innovative concepts, applications and devices supported by the disruptive 5G technologies, including Internet of Things (IoT), data analytics, next generation traffic management and CCAM (Cooperative, Connected and Automated Mobility) in logistics corridors. 

The project has a strong interest in the emergence of new market players, such as SMEs and start-ups, taking advantage of the growing adoption of distributed cloud computing technologies in 5G networks and making it possible opening innovation at service level in the logistics and Industry 4.0 sectors.

THE OPEN CALL

5G-LOGINNOV is looking for innovative start-ups and SMEs aiming to develop use case/application within the 5G-LOGINNOV eco-system: 5G-based solutions in the framework of activities carried out at the three Living Labs, with the aim of extending those activities through the integration of innovative solutions.

More information and Tender Conditions will be available in April here https://5g-loginnov.eu/

Save the Date: ICCS co-organizes the 8th International Physical Internet Conference -IPIC2021 (14- 16th June 2021, Virtual Conference) 

IPIC2021LinkedinCoverThe8th annual International Physical Internet Conference – IPIC2021, the flagship conference onPhysical Internet,will be held virtually on June 14-16, 2021. Organised by  ALICE - the European Technology Platform ALICE  and ICCS – the Institute of Communication and Computer Systems, this year’s event will be focusing on the latest breakthroughs, emerging trends and solutions shaping the future of the global freight and logistics industry. One day prior to the Conference the4thedition of the IPICPhD Colloquiumwill take place as a great opportunity for PhD students to receive feedback on their research and connect with fellow PhD students and leading academics in the field of Physical Internet.

Following 7 successful events, the8th annual International Physical Internet Conference aims to offer a public forum for an open and constructive dialoguewith researchers, industry representatives, government officials and citizens around a number of key priorities, challenges and opportunities for future Physical Internet induced by research, innovation, and implementation. IPIC’s 2021 participants will explore leading edge freight transport and logistics concepts, methodologies, projects, technological advancements and start-up initiatives for future interconnected logistics and the Physical Internet. 

IPIC2021 Poster2Leading voices from across the world will take the stage of the virtual IPIC2021 to present a broad range of topics covered in every IPIC, but also new ones covered for the first time such as the “Roadmap Towards the Physical Internet” addressing its different generations, implementations as well as applications or technologies supporting its implementations. In detail, thetopic areas of IPIC2021are presentedhere.  

The ultimate objective of the Conference is to provide an effective and efficient framework for synergies and exchange of experience and knowledge that will pave the way for sustainable development of the logistics sector.

Currently, IPIC2021 accepts papers and posters, practical presentations and PI publications, submissions by start-ups & ventures, award applications. Find more about the different ways to contribute to IPIC2021: Also, in theCall for Sponsors, you may find opportunities for supporting IPIC2021 and different collaboration schemes that can offer you visibility in the virtual exhibition and an array of publicity benefits for your research activities, products and services. 

Registrationto the 8th annual International Physical Internet Conference – IPIC2021 will open soon, so stay tuned!

website logo header withoutclaimWe are in the pleasant position to announce that ICCS is now a ‘Full Research Member’ of the 5G IA and this has been very much welcomed by the Governing Board of the 5G IA. The 5G Infrastructure Association (5G IA) is committed to foster 5G research, development and deployment in Europe. The primary objective of the 5G IA is to promote and support European leadership for the development, deployment and evolution of 5G and ensuring a clear European voice on 5G around the world. This involves actively promoting all parts of the 5G lifecycle and ecosystems. At the same time, the 5G IA is preparing for the next chapter in the mobile communications story with the new ‘Smart Networks and Services’ Partnership, which will set the foundations for 6G. 

ICCS and I-SENSE group is committed to serve this membership contributing to the development and the evolution of 5G. 

Aqua3s: Έξυπνα μοντέλα δεδομένων για την ασφάλεια του πόσιμου νερού


logo agua3s 110x100Το πόσιμο νερό αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς υψηλού κινδύνου για τον πληθυσμό, όταν η  προστασία του δεν είναι εξασφαλισμένη. Φυσικές καταστροφές, υλικές φθορές, μόλυνση, τεχνολογικές καταστροφές, καταστροφές ως αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης ακούσια είτε εκούσια με στόχο εγκληματική ή και τρομοκρατική δραστηριότητα είναι παράγοντες που καθιστούν το πόσιμο νερό ευάλωτο, και την εύρεση καινοτόμων λύσεων για την ασφάλειά του απαραίτητη.

Προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζονται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος aqua3S δημόσιοι φορείς και ερευνητικά κέντρα από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία την Κύπρο, την Τσεχία, την Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, και την Ιρλανδία.

Για τις ανάγκες του έργου εγκαθίστανται δίκτυα αισθητήρων σε υπάρχουσες υποδομές δικτύου νερού και στις πηγές αυτού, υποστηριζόμενα από σύνθετους αισθητήρες για βελτιωμένη ανίχνευση, ενώ οι μετρήσεις των αισθητήρων υποστηρίζονται από οπτικό υλικό που λαμβάνονται από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δορυφορικές φωτογραφίες αλλά και πληροφορίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο αποτελεσματικός συνδυασμός των προαναφερθέντων δεδομένων θα επιτρέψει παράλληλα την κοινοποίηση έξυπνων ειδοποιήσεων και μηνυμάτων προς το κοινό μέσω των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών και πολιτικής προστασίας καθώς και τη δημιουργία ενός σύνθετου συνεργατικού συστήματος που θα καταγράφει προβλήματα και θα προτείνει λύσεις.

Το ΕΠΙΣΕΥ, όντας σημαντικός τεχνικός εταίρος με μεγάλη εμπειρία στη χρήση νέων τεχνολογιών σε δίκτυα νερού αλλά και με εξειδίκευση στην ανάπτυξη συστημάτων αισθητήρων και τηλεματικής, συμμετέχει στο έργο σε πακέτα εργασίας που αφορούν την βελτίωση των ανιχνευτών ποιότητας νερού και την συλλογή δεδομένων από αυτούς, όπως και την συλλογή, διαχείριση, αποθήκευση, σημασιολογική περιγραφή και συνδυασμό δεδομένων που θα επιτρέψουν την έξυπνη ανίχνευση επικίνδυνων συμβάντων.

 

Launching the BOOSTLOG project

Boosting the impact of EU funded research in the field of freight transport and logistics to support competitiveness and address the climate challenge

“Achieving a seamless integration and harmonisation of transport modes building a truly integrated freight transport and logistics system is instrumental to deliver on key EU Priorities, namely: the Green Deal, an Economy that Works for People, A Europe fit for the digital age and to make a stronger Europe in the world” - Fernando Liesa, Secretary General of ALICE

image002

Freight transport and logistics are the backbone of our economy. During the unprecedented responses triggered by the COVID-19 pandemic time, the logistics sector once again demonstrated its vital importance, ranging from ensuring delivery of Personal Protection Equipment (PPE) and vaccines to food for vulnerable groups. While facing significant disruptions from closed borders and lockdowns, the sector has shown great resilience and efficiency. The success of today’s logistics sector has benefited from decades of EU investments in research and innovation (R&I) advancing innovation in the logistics sector through various Framework Programmes, e.g. FP5 (1998-2002), FP6 (2002-2006), FP7 (2007-2013), and the ongoing HORIZON 2020 (2014 – 2020).

The BOOSTLOG project, commencing in 2021, is a 3 year project funded by the EU through HORIZON 2020, aiming to boost the impact generated from EU funded R&I projects to contribute to EU policy objectives, address societal challenges and increase EU’s competitiveness.

During the 3 year duration, the project will:

 • systematically and logically summarise key results and outcomes from more than 160 EU funded R&I projects and make them available and accessible to a wide range of audiences;
 • develop and implement a strategy to overcome barriers for deployment of EU funded R&I projects results, thus accelerating the innovation uptake by e.g. creating an Innovation  Marketplace;
 • identify and prioritise R&I gaps in logistics research for today’s and tomorrow’s needs to be addressed by funding programmes (e.g. Horizon Europe);
 • facilitate knowledge exchange on best practices in R&I public funding in the logistics sector at regional, national, and European level;
 • reach out and engage with more researchers and companies to participate in future R&I projects and valorise previous results.

The project consortium is led by the Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe, ALICE, and consists of 12 additional partners representing different stakeholders: R&D (ZLC, TKI DINALOG, ICCS, Fraunhofer IML and TU Delft), government (TKI DINALOG), Company (HACON, FIT, Fundación Valenciaport), Civil Society (Smart Freight Centre SFC) and Collaborative Networks and Clusters (VIL, CLOSER and ERTICO-ITS Europe).

The BOOSTLOG consortium will launch a series of awards to recognise the success of innovation implementations from EU funded R&I project outcomes and the innovation Pioneers. The awards will promote these cases broadly towards the different stakeholders group. The aim is to support the sector to develop and implement more innovative solutions and demonstrate benefits of EU funding to the sector innovation. The awards will be a great opportunity to showcase successful examples, thus  increasing governments R&I investment opportunities to create value for society.    

You are welcome to join the Launch Event of the BOOSTLOG project. For more information about the Launch Event, please visit the event webpage:   

 About ALICE: The European Technology Platform ALICE is set-up to develop a comprehensive strategy for research, innovation and market deployment of logistics and supply chain management innovation in Europe. The platform will support and assist and advise the European Commission into the implementation of the EU Program for research, e.g. Horizon Europe in the area of Logistics. For more information about ALICE, please visit the website: https://www.etp-logistics.eu/, follow ALICE on LinkedIn and join our LinkedIn discussion group, sign up for the ALICE newsletter here.

RESIST project, represented by Dr Angelos Amditis (Project Coordinator) & Konstantinos Bouklas (Project Manager) gave a short interview during the PILOTING's podcast series about robotics technologies applications. The audio links are allocated in a iVoox profile and soon will be available in PILOTING website. 

ICCS and I-SENSE participates in PILOTING project which investigates the adaptation, integration, and demonstration of robotic solutions, in an integrated platform, which will be tested and evaluated in three large-scale pilots: refineries, bridges/viaducts and tunnels with the involvement of all the actors that conform the full value chain.

The podcast programme will count on the presence of several important experts related to the robotics technologies and inspection and maintenance fields such as Industry, Spin-off, EU Project, Academic, Policy Markers or standarization bodys. 

One of these new contents is a podcasts series about robotics technologies and related European research projects entitled “PILOTING Project: inspection gadget”. The first episode of Piloting Project: inspection gadget (which is hosted by Antidio Viguria from FADA-CATEC) counts on with the presence of ICCS members Angelos Amditis and Konstantinos to present the H2020 RESIST Project.