Έξυπνα μοντέλα δεδομένων για την ασφάλεια του πόσιμου νερού


Aqua3s: Έξυπνα μοντέλα δεδομένων για την ασφάλεια του πόσιμου νερού


logo agua3s 110x100Το πόσιμο νερό αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς υψηλού κινδύνου για τον πληθυσμό, όταν η  προστασία του δεν είναι εξασφαλισμένη. Φυσικές καταστροφές, υλικές φθορές, μόλυνση, τεχνολογικές καταστροφές, καταστροφές ως αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης ακούσια είτε εκούσια με στόχο εγκληματική ή και τρομοκρατική δραστηριότητα είναι παράγοντες που καθιστούν το πόσιμο νερό ευάλωτο, και την εύρεση καινοτόμων λύσεων για την ασφάλειά του απαραίτητη.

Προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζονται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος aqua3S δημόσιοι φορείς και ερευνητικά κέντρα από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία την Κύπρο, την Τσεχία, την Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, και την Ιρλανδία.

Για τις ανάγκες του έργου εγκαθίστανται δίκτυα αισθητήρων σε υπάρχουσες υποδομές δικτύου νερού και στις πηγές αυτού, υποστηριζόμενα από σύνθετους αισθητήρες για βελτιωμένη ανίχνευση, ενώ οι μετρήσεις των αισθητήρων υποστηρίζονται από οπτικό υλικό που λαμβάνονται από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δορυφορικές φωτογραφίες αλλά και πληροφορίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο αποτελεσματικός συνδυασμός των προαναφερθέντων δεδομένων θα επιτρέψει παράλληλα την κοινοποίηση έξυπνων ειδοποιήσεων και μηνυμάτων προς το κοινό μέσω των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών και πολιτικής προστασίας καθώς και τη δημιουργία ενός σύνθετου συνεργατικού συστήματος που θα καταγράφει προβλήματα και θα προτείνει λύσεις.

Το ΕΠΙΣΕΥ, όντας σημαντικός τεχνικός εταίρος με μεγάλη εμπειρία στη χρήση νέων τεχνολογιών σε δίκτυα νερού αλλά και με εξειδίκευση στην ανάπτυξη συστημάτων αισθητήρων και τηλεματικής, συμμετέχει στο έργο σε πακέτα εργασίας που αφορούν την βελτίωση των ανιχνευτών ποιότητας νερού και την συλλογή δεδομένων από αυτούς, όπως και την συλλογή, διαχείριση, αποθήκευση, σημασιολογική περιγραφή και συνδυασμό δεδομένων που θα επιτρέψουν την έξυπνη ανίχνευση επικίνδυνων συμβάντων.