Το έργο RURBANIVE ξεκίνησε | Γεφυρώνοντας το κοινωνικό και τεχνολογικό χάσμα καινοτομίας μεταξύ αγροτικών-αστικών περιοχών

Στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2024, το I-SENSE Group του ICCS, οργάνωσε την επίσημη εναρκτήρια συνάντηση του RURBANIVE, ενός νέου ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου που στοχεύει να ενισχύσει τις κοινότητες των αγροτικών και αστικών περιοχών γεφυρώνοντας το χάσμα που υπάρχει όσον αφορά την κοινωνική και τεχνολογική καινοτομία.

Στο έργο συμμετέχουν 17 εταίροι από 8 διαφορετικές χώρες ενώ τον συντονισμό μου έχει η ερευνητική μας ομάδα I-SENSE του ΕΠΙΣΕΥ. Ο Γεώργιος Τσιμικλής άνοιξε την εκδήλωση, επισημαίνοντας τη σημασία και τον αντίκτυπο τέτοιων πρωτοβουλιών τόσο σε κοινωνικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο, και ανέδειξε τους στόχους του RURBANIVE. Ο Δρ Κώστας Νάσκου, Day-to-Day Project Manager του RURBANIVE μίλησε για τον συνολικό προγραμματισμό του έργου, τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την συντονισμό και την οργάνωση της κοινοπραξίας, τα κανάλια επικοινωνίας αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύονται.  Στην συνέχεια η Μαριλένα Ξαρχά, Team Leader of Project Administration, παρουσίασε τις οικονομικές πτυχές του έργου και τόνισε τις προσδοκίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κοινοπραξία.

Το Task 4.1 παρουσιάστηκε επίσης από τον Δρ. Κώστα Νάσκου, ο οποίος μίλησε για την  Ψηφιακή Πλατφόρμα που θα προάγει τις συνέργειες Αγροτικών-Αστικών περιοχών καθώς και για το Community Store. Στη συνέχεια ο Κώστας Κουκούδης, XR developer από το ICCS, παρουσίασε το πλάνο της ομάδας για την ανάπτυξη του Rural-Urban immenseness. Τέλος, ο Αλέξανδρος Λιάζος από το ICCS παρουσίασε το Task 3.1, το οποίο ασχολείται με θέματα Ενισχυμένης Κινητικότητας και εξήγησε πώς αυτά μπορούν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο του RURBANIVE.

Η ερευνητική ομάδα I-SENSE του ICCS συντονίζει το έργο και συμμετέχει σε όλα τα πακέτα εργασίας τα οποία περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών XR, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν και από τα 7 εργαστήρια συν-δημιουργίας όπου οι τελικοί χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από καμπάνιες που θα περιλαμβάνουν ψηφιακά στοιχεία και ιστορίες και θα διευκολύνουν την κατανόηση της λειτουργίας των RURBANIVE Enablers και των αποτελεσμάτων των προτεινόμενων πολιτικών και επιχειρηματικών μοντέλων.

Κατά την διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης, οι εταίροι από το Agricultural University of Athens (AUA)FUNDACION CARTIF (CARTIF), Research Institutes Of Sweden (RISE), FOODSCALE HUB, European Association for Innovation in Local Development (AEIDL), Czech University of Life Sciences Prague (CZU), Alchemia-nova research and innovation, AgriFood Lithuania (AFL), IMERYS, Lisbon Council For Economic Competitiveness (LC), e-Trikala, Kedainiu Rajono Aavivaldybes Administracija, Region of South Aegean, Innovation Campus Lemgo (ICL), PREPARE – Partnership for Rural Europe και την BioBASE  παρουσίασαν την συμβολή τους στο έργο στα διάφορα πακέτα εργασίας και συζήτησαν με τους υπόλοιπους εταίρους τα πιθανά βήματα υλοποίησης.

Μάθετε περισσότερα για το έργο RURBANIVE στα ακόλουθα κανάλια:

Website: https://rurbanive-project.eu/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/rurbanive/

Facebook: https://www.facebook.com/rurbanive

X: https://twitter.com/rurbanive

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCL6emNwoUEmTulXmk8zPAZA

Please share this